1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3018 Karmøy kommune - Gamle Skudeneshavn - Sikring av trehusbebyggelse
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3017 Stiftelsen Guts - Utskifting av radiatorer
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 145.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3016 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Brannsikring av Rogalandsgata 35 A og B i Haugesund
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3015 Charlotte Forsberg - Kjølberg herregård - Oppgradering av sikringsskap
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3014 Bymuseet i Levanger - Brusve gård - Restaurering av vinduer
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3013 Stiftelsen Buskerudmuseet - avd. Hallingdal Museum - Sikringstiltak ved avdelingene på Dagali og Nesbyen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3012 Gamle Hvam museum - Oppgradering av brannvarsling
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 89.950 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3011 Gamle Hvam museum - Utbedring av sprinkleranlegg
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 36.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3010 Gamle Hvam museum - Varslingssystem
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 94.200 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3009 Norsk Skieventyr - Branndører
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss