1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1368 Blå Kors Øst AS – Prosjektet Barnas Hus Hamar
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til utviklingsprosjektet Barnas Stasjon Hamar.
les mer>>P 1367 Landsforeningen for Slagrammede – Gjennomføring av informasjonskampanje
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000, øremerket gjennomføring av informasjonskampanje.


les mer>>P 1366 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Utstillingsbygning - Sikring
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til sikring av utstillingsbygning.


les mer>>P 1365 Sameiet S/Y Storm – Restaurering
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til restaurering av S/Y Storm
les mer>>P 1364 Tjeldsund kommune - Brannpumpe
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 øremerket brannpumpe.
les mer>>P 1363 Stiftelsen Losskøyta Ryvingen av 1918 – Ny motor for Ryvingen
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til ny motor for Losskøyta Ryvingen.


les mer>>P 1362 Aurland kommune - Deteksjon av 10 store og 50 små hus i Undredal
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1 mill. til deteksjon av 10 store og 50 små hus i Undredal.
les mer>>P 1361 Stiftelsen Motivasjon og Mestring – Veteranbåten Mot - Redningsutstyr
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 63.000 til redningsutstyr til veteranbåten “Mot”.
les mer>>P 1360 Stiftelsen Vognildsbua – Brannvarsling
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 78.850 til brannvarslingsanlegg ved Vognildsbua.


les mer>>P 1359 Kåre Westgård og Maria W. Fagervold – Gården Stubban - Restaurering av 2 skorsteiner.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 10.000 til restaurering av 2 skorsteiner på gården Stubban.


les mer>>Totalt 2899 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss