1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 377 Trygg Trafikk
12.02.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til videreføring av Skolebarnas Trafikklubb.
les mer>>P 368 Kirkens SOS i Sør- og Nord-Hålogaland
12.02.02
... fikk innvilget kr. 150.000 til annonse-utgifter ved samkjøringer som dekker aviser i de tre nordnorske fylkene, i forbindelse med prosjektet: "Diakonal krisetjeneste for den samiske befolkningen.
les mer>>P 433 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Gateprest
12.02.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til gatepreststilling i Stavanger.
les mer>>P 366 MOT - Synliggjøring
12.02.02
... fikk innvilget kr. 500.000 til synliggjøring av MOT".
les mer>>P 343 Kirkens Bymisjon Rogaland/Bymisjonssenteret - Albertine
11.06.01
... ble innvilget kr. 200.000 til fortsatt utvikling av prosjektet Albertine.
les mer>>P 342 Ressurssenter for selvmordsforskning etc.
30.05.01
... fikk innvilget kr. 95.000 til et selvmordsforebyggende arbeidsprosjekt.
les mer>>P 340 Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
30.05.01
... ...fikk av Stiftelsen UNI 30. mai 2001 innvilget kr. 150.000 til lønnsmidler for en 1/2 stilling.

les mer>>P 333 Kirkens Bymisjon Trondheim - Bryt den onde sirkel
30.05.01
... fikk innvilget kr. 469.000 til etablering samt drift av prosjektet "Bryt den onde sirkel". De fikk også innvilget kr. 259.000 til Bymisjonshjemmets 1/2-årige forprosjekt.
les mer>>P 332 Kirkens Ungdomsprosjekt
30.05.01
... fikk innvilget kr. 100.000 til tiltak for ungdom tilknyttet voldelige/rasistiske miljøer i Kristiansand.
les mer>>P 317 Kirkens SOS i Buskerud - Forebygging av selvmord
26.03.01
... fikk innvilget kr. 100.000 til kampanjen for forebygging av selvmord.
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss