1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 282 Stiftelsen Engøyholmen Bruk
06.12.00
... fikk innvilget kr. 400.000 til sprinkleranlegg.
les mer>>P 2829 Stiftelsen Lillehammer museum - legging av spontak og takrenner på Isumkapellet på Maihaugen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til legging av nytt spontak og takrenner på Isumkapellet på Maihaugen
les mer>>P 2826 Hjørundfjord kulturvernlag - Istandsetting av Stavset internatskole
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket istandsetting av Stavset internatskole
les mer>>P 2825 Petter Helge Rønning - Oppgradering av el-anlegg i Amtmannsstua fase 3
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til oppgradering av el-anlegg i Amtmannsstua på Ølsås
les mer>>P 2824 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene - Sikring og tilgjengeliggjøring av Sydgruvene
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sikring og tilgjengeliggjøring av Sydgruvene ved Koboltgruvene
les mer>>P 2823 Kraby Stasjons Venner - Restaurering av Kraby stasjon
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Kraby stasjon
les mer>>P 2822 Jens Andreas Carlsen og Tone Andersen - Restaurering av tak på hovedhuset ved Dønnes Gård
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av tak på hovedhuset ved Dønnes Gård.

les mer>>P 2821 Stiftelsen Ytterøy Bygdetun - Restaurering av hovedlåna i det gamle gårdsanlegget Bjørvik Øvre
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til restaurering av hovedlåna på Bjørvik Øvre på Ytterøy
les mer>>P 2820 Stiftelsen Reidevoll - Restaurering av Østre Gausdal Prestegård
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til restaurering av Østre Gausdal Prestegård
les mer>>P 281 Åmdals Verk Gruver - Brannsikring
06.12.00
... fikk innvilget kr. 250.000 til brannsikkert tilbygg.
les mer>>Totalt 2899 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss