1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1483 AL Atløy - sikkeretsutstyr
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til brannsikring, overlevingsdrakter og livvester for barn ombord i Atløy
les mer>>P 1482 Stiftelsen Svanhild - nye seil
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til nye seil for S/S Svanhild
les mer>>P 1481 Hjørdis Landa - utbedring av naust og notabu.
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til utbedring av naust og notabu i Gloppevågen
les mer>>P 1480 Grong Bygdemuseum - Grong kommune - Bergsmogården - Elektriske installasjoner.
28.10.11
...
fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 122.500 til dekning av utførte el. arbeider samt til tilbakeføring til orginalfarger innvendig på Bergsmolåna
les mer>>P 1479 Stiftelsen Eidsfos Hovedgård - restaurering av Hvitesalen
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til restaurering av Hvitesalen på Eidsfos Hovedgård
les mer>>P 1478 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Bergfløtt behandlingssenter - Utskifting av detektorer på pasientrom
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 117.400 til utskifting av detektorer på pasientrom ved Bergfløtt behandlingssenter i Lier
les mer>>P 1491 Erkjentlighetsprisen 2011 - Laksevåg Kulturhistoriske Forening
28.10.11
... ble på styremøte 28. oktober tildelt Laksevåg Kulturhistoriske Forening med kr. 200.000. Prisen ble overrakt styreleder Rolf Sverre Zakariassen på styremøte i Stiftelsen UNI 29. november 2011.


les mer>>P 1477 A Solveig Halvorsen - istandsetting av damanlegg ved Tøråsen
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til istandsetting av damanlegg ved Tøråsen
les mer>>P 1490 Skadevernprisen for 2011 - Norsk Folkehjelp Sanitet
28.10.11
... ... ble på styremøte 28. oktober tildelt Norsk Folkehjelp med kr. 300.000. Prisen ble overrakt generalsekretær Liv Tørres på styremøte i Stiftelsen UNI 29. november 2011.

les mer>>P 1476 Stiftelsen Sætre Gård - (tidl. eiet av Bodil Riisberg) - Brannvarsling i våningshuset
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til brannvarsling i våningshuset Sætre Gård
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss