1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 413 Mellestiftelsen Svendsgarden
08.10.02
... fikk på styremøte 8. oktober 2002 innvilget kr. 200.000 til brannsikring av Svendsengarden i Ørsta.
les mer>>P 414 Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
08.10.02
... fikk på styremøte 8. oktober 2002 innvilget kr. 650.000 til prosjektet "En plass i samfunnet - også for meg".
les mer>>P 407 Stiftelsen Svanhild
27.08.02
... fikk innvilget kr. 138.000 til brannsikring av maskinrommet på Svanhild.
les mer>>P 406 Kaupanger Hovedgård - El.anlegg og brannvarsling
27.08.02
... fikk innvilget kr. 100.000 til brannvarsling og utbedring av det elektriske anlegget.
les mer>>P 411 Stiftelsen Agatunet - Rammeplan for brannsikring
27.08.02
... fikk på styremøte 27. august 2002 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 37.000 til rammeplan for brannsikring av Agatunet.
les mer>>P 410 Stiftelsen Tollerodden - elektro og alarm
27.08.02
... fikk på styremøtet 27. august 2002 innvilget kr. 282.000 til elektro- og alarmanlegg ved Tollerodden, Kirkestredet 9.
les mer>>P 409 Halden historiske Samlinger - Fredrikshald teater
27.08.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til brannsikring av kulissemagasinet ved Fredrikshald Teater.
les mer>>P 405 Røros kommune
27.08.02
... fikk innvilget kr. 1,5 mill til brannsikringsplan for Røros.
les mer>>P 408 Stiftelsen D/S Hansteen
27.08.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til restaurering av D/S Hansteen.
les mer>>P 403 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Holdhus kirke
26.06.02
... fikk på styremøtet 26. juni 2002 innvilget kr. 150.000 til nytt varslingsanlegg ved Holdhus kirke i Fusa.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss