1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1623 MOT - Mestringsreisen
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 300.000 til oppstart av prosjektet - Mestringsreisen i MOT.
les mer>>P 1622 Nordhordaland Veteranbåtlag - D/S Oster - Nødvendig investeringer
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 80.000 til nødvendig investeringer i 2012 på D/S Oster.
les mer>>P 1621 A/S Fæmund - pålegg fra skipskontroll
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 150.000 til Fæmund II i forbindelse med inspeksjon av skrog og propellaksling etter pålegg fra skipskontrollen.
les mer>>P 1620 Kirkens Bymisjon Bergen - Myrsnipa Samværssenter i Bergen - ombygging av 2 leiligheter
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 200.000 til ombygging av 2 leiligheter i forbindelse med prosjekt Myrsnipa samværssenter i Bergen.
les mer>>P 161 Folkets Hus i Eydehavn - El. anlegg
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 200.000 til elektrisk anlegg ved Folkets Hus - Eydehavn.
les mer>>P 1619 Røde Kors - Hadsel Hjelpekorps - Mannskapsbil
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 100.000 til innkjøp av mannskapsbil og trekkvogn for Røde Kors Hadsel Hjelpekorps.
les mer>>P 1618 Kirkens Bymisjon Vestfold - Svend Foyns Bedehus - utbedringsarbeid
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 125.212 øremerket blikkenslagerarbeider og el-tavle i forbindelse med utberdringsarbeider på Svend Foyns Bedehus i Tønsberg.
les mer>>P 1617 Sameiet Arkitekt Christies gate 4c - brannsikring
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 50.000 til brannsikring i Arkitekt Christies gate 4c.
les mer>>P 1616 Gerd Anny Daae - Kapteisgarden på Måren - elektrisk anlegg
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 50.000 til skifte av det elektriske anlegget på Kapteinsgarden på Måren.
les mer>>P 1615 WayBack Norge - Ettervern av innsatte for 2012
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftels UNI kr. 200.000 til prosjekt "Ettervern til innsatte for 2012".
les mer>>Totalt 2986 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss