1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1555 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til diverse sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr for D/S Børøysund
les mer>>P 1554 Øystre Slidre historielag - eier Knut Oddvar Rogne - restaurering av Storfosen kraftstasjon
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til Trinn III i forbindelse med restaurering av Storfoss kraftstasjon
les mer>>P 1553 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps - Mannskapsbil og trekkvogn
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til innkjøp av mannskapsbil og trekkvogn for Røde Kors Drammen Hjelpekorps
les mer>>P 1552 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet "Gamvik" - Restaurering
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til 3 prosjekter i forbindelse med restaurering av ekspedisjonsfartøyet Gamvik
les mer>>P 1551 Ivar Odd Størkersen - nytt torvtak
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til legging av nytt torvtak på hovedhuset i Svennevika
les mer>>P 1550 Venneforeninga Grytøy - Harstad Fergeselskap - redningsflåter, overlevingsdrakter og redningsvester
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000, øremerket redningsflåter, overlevningsdrakter og redningsvester
les mer>>P 154 Ungdom Mot Stoff Norge
25.03.99
... fikk på styremøte 25. mars 1999 innvilget kr. 100.000 til etablering av kontor/rådgiver som skal drive forebyggende arbeid for unge rusmisbrukere.
les mer>>P 1549 Stiftelsen Folldal Gruver - seriekobling av røykvarslingssystem
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til seriekobling av røykvarslingssystem i 3 boligbrakke.
les mer>>P 1548 Norsk Kulturarv -"ta et tak 2012"
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april og 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI tilsammen kr.2.500.000 til "Ta et tak 2012"
les mer>>P 1547 Stiftelsen Anna Rogde - ny motor
10.04.12
... fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til installasjon av ny motor i skonnerten Anna Rogde
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss