1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3294 Perspektivet Museum - Varmekabler og snøfangere på taket
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 73.663 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3295 Stiftelsen Bortistu Neby - Rehabilitering av hovedbygningen på Bortistu Neby
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3296 Lise Kristensen – Drenering og graving på Huser gård
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3297 Aarekol Trafikktjenester as – Bistand i forbindelse med rehabilitering av taket på Plateverkstedet på Odda
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3299 Ålen Bygdemuseum - Flytting av ljørseter
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3300 Pernille Aker og Samuel Duc – Vindusrestaurering på Embretsæter
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3302 - Tynset Røde Kors Hjelpekorps - Beredskapsbil
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3303 - Karmsund folkemuseum - Brannsikring av båthuset i Dokken
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3304 Norges Røde Kors - Samlinger for frivillige tilknyttet Visitortjenesten
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3306 Skogøys venner - Dekket på M/S Skogøy
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss