1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1511 Komiteen for vern av Basmo festning - restaurering
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av Basmo festning i 2012.
les mer>>P 1510 WWF-Norge - prosjektet "Miljøutredning til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak"
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til prosjektet "Miljøutredninger til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak".
les mer>>P 150 Bogstad Gård - Brannsikring
25.03.99
... fikk på styremøtet 25. mars 1999 innvilget kr. 4 mill. til brannsikring
les mer>>P 1509 Bodø Kommune - dendrokronologiske undersøkelser av 15 bygninger i Salten
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til dendrokronologiske undersøkelser av 15 bygninger i Salten.
les mer>>P 1508 Hvaler kommune - sikring og istandsetting av Akerøy Fort
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 175.000 til sikring og istandsetting av Akerøy Fort - delprosjekt 2.
les mer>>P 1507 Anne-Lise Torvund - istandsetting av grue og skorstein på Mikkelrud
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til tradisjonell istandsetting av grue og skorstein på Mikkelrud.
les mer>>P 1506 Fossesholm Herregård - Inergen anlegg samt til et deteksjonsanlegg
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til et Inergen anlegg samt til et deteksjonsanlegg ved Fossesholm Herregård
les mer>>P 1505 Støtt Brygge AS - Restaurering av stabburet og bua
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til restaurering av stabburet og bua ved Støtt gamle handelsstedt.
les mer>>P 1504 Aina Enger - istandsetting av grue og skorsteiner
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til istandsetting av grue og skorsteiner i det gamle våningshuset på Enger gård
les mer>>P 1503 Tinn museum - sikring av reiselivsgründers tømmerbygning
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr 50.000 til sikring av reiselivsgründer Ole Torjersen Dahles tømmerbygning
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss