1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6089 Ringvassøy Museumslag får økonomisk støtte til Vinterlagringsduk for MK Hessfjord
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 33.750til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6088 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til Brannalarmanlegg ved Gjesdal Ljåfabrikk
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 38.125 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6087 Stift. Sætre Gård får økonomisk støtte til Renovering av vinduer i bryggerhuset.
04.12.19
...
Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 34.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6083 Vest-Agder museet – avd. Kristiansand Kanonmuseum Møvig får økonomisk støtte til Avfukter til sambandsbunker på Møvik fort
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 45.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6082 Johan Eivind Randahl får økonomisk støtte til Restaurering av skifertak på Orkanger stasjon
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6081 Museene i Akershus får økonomisk støtte til Digital bevaring av Roald Amundsens hjem
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6080 MiA - avd. Gamle Hvam Museum får økonomisk støtte til Istandsetting og oppgradering av sprinkelanlegg
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 174.150 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 607 Trondhjems Provincialloge - reparasjoner av endegavl- og vegg
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 400.000 til skadebegrensende reparasjoner av endegavl- og vegg.
les mer>>P 6078 Stift. Buskerudmuseet får økonomisk støtte til Elektrisk anlegg ved Hagan og Lauvlia
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6077 Norsk Folkehjelp Kragerø får økonomisk støtte til Ambulansebåre til beredskapsambulansen
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 60.000. til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss