1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1338 Nordhordland Veteranbåtlag - DS Oster
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.00, øremerket 5-års klassing av skrog.
les mer>>P 1337 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Elektrisk anlegg
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til nytt elektrisk anlegg ved Stranges Stiftelse i Bergen
les mer>>P 1336 Arnstein Fossli - Fjellplassen - Grue og pipe
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 16.000 til restaurering av grue og pipe fra 1793 på Fjellplassen
les mer>>P 1335 Saltdal Kystlag - MK Kjetil
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til reprasjon av motorkutteren Kjetil`s forpart.
les mer>>P 1354 Norsk Kulturarv - Ta et tak 2011
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 500.000 til "Ta et tak 2011"
les mer>>P 1353 Foreningen "Være Sammen" - Prosjekt "Foreldresatsing i pedagogisk program"
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 i prosjektstøtte til "Foreldresatsing i pedagogisk program".
les mer>>P 1334 Julegave 2010 - Fattighuseet
02.12.10
... ...fikk på styremøtet 2. desember 2010 kr. 100.000 i julegave
les mer>>P 1322 A Stiftelsen Villa Møllebakken
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 32.000 til renovering av 2 piper ved Villa Møllebakken i Tønsberg.


les mer>>P 1321 A Østerhaug Gård - restaurering av tømmerlåve
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av tømmerlåven på Østerhaug Gård.
les mer>>P 1320 A Ottestad Frivilligsentral
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 23.000 til ny oppvaskmaskin.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss