1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2336 Dagny Straalberg Mills - Restaurering av Østerdalsstue - Sommerstue
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket restaurering av "Sommerstue" ved Straalberg Gård
les mer>>P 2334 Rendalen Røde Kors Hjelpekorps - Utstyr til oppdrag i krevende lende
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til utstyr for oppdrag i krevende lende
les mer>>P 2332 Løkta Museumsforening - Brannvarslingsanlegg til Løkta Museum, Sjyhåjen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannvarslingsanlegg på Sjyhåjen
les mer>>P 2331 Gatejuristen - Etablering av Jusshuset
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til etablering av Jusshuset
les mer>>P 2329 Arvid Langedrag - Strakstiltak for sikring av størhuset på Thorstad
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til strakstiltak i f.b.m sikring av taket på støruset på Thorstad
les mer>>P 2302 Finnskogen Kro og Motell og eiendom AS - Reparasjon av scene i Finnskog-parken
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket reparasjon av scenen i Finnskog-parken
les mer>>P 2301 Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum - Sikring av smia ved Odda Smelteverk
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 152.500 til sikring av smia ved Odda Smelteverk
les mer>>P 2300 Esten Einar Bakkejord - Restaurering av bolighuset på Middagsmoen
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 44.000 ti restaurering av bolighuset på Middagsmoen
les mer>>P 2298 Kåre Nes - Restaurering av Gamleløa på Nes
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til restaurering av Gamleløa på Nes
les mer>>P 2297 Terje Midtun - Forsterkning av innvendig skrog på M/K Sjøgutt
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til forsterkning av innvendig skrog på M/K Sjøgutt
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss