1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 392 Miljøvernprisen for 2001 - Miljøstiftelsen Bellona
30.05.02
... ... ble tildelt med kr. 250.000 på årsmøtet i Stiftelsen UNI 30. mai 2002.
les mer>>P 3928 Telemarkkanalens Venner - Istandsetting av Slusemesterboligen
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3927 Inger Marie Rundhovde - Istandsetting av Mikal Garveriet
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3923 Norsk Kulturarv - "Ta et tak 2019/20"
18.10.18
... fikk i styremøte 18. oktober 2018 til sammen kr. 6,5 mill. til ny to-delt aksjon for 2019/20. Til 1) Uthus i nord; kr. 2,8 mill. og til 2) Tradisjonell "Ta et tak"-aksjon; kr. 3,7 mill.
les mer>>P 3920 Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum - Støping av autentisk lyddemper til MK Fuglø
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 391 Kirkens Ungdomsprosjekt KUP
10.04.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til tiltak for ungdom tilknyttet voldelige/rasistiske miljøer i Kristiansand.
les mer>>P 3919 Jon Arne Bye - Renovering av Bysetra i Kanken
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3917 Nord-Fron Røde Kors - avd. Skåbu/Espedalen Røde Kors - Snøskuter/ATV
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3915 Stift. Gamle Helgeland - Nødvendige sertifikater
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 408.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3914 Vestnorsk kulturakademi - Bygging av smie
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss