1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1220 Stiftelsen Øksnes Leirsted - renovering av taket.
20.04.10
... fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 og i april 2011 innvilget tilsammen kr. 100.000 til renovering av taket.

les mer>>P 1219 Litlebergen - istandsetting
20.04.10
... fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 60.000 til istandsetting av sjøbu/trelastlager.
les mer>>P 1218 Fortidsminneforeningen - Den Trønderske avdeling - Brannsikring av Villa Kvernbakken
20.04.10
... fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 47.275 til brannsikring.

les mer>>P 1217 Aasjordbruket, også kalt Isdalsbrygga - restaurering av fiskebruk på Skrova.
20.04.10
... …fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til restaurering av tak, ytre vegger og vinduer ved verneverdig fiskebruk i Skrova.

les mer>>P 1215 Støtt Brygge AS - Restaurering av Gammelbutikken
20.04.10
... ...fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 50.000 til restaurering.
les mer>>P 1249 Stovivollen - 1. Tanum Speidergruppe - restaurering.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til oppussing av Stovivollen
les mer>>P 1248 Caroline af Sandnes - sikrings- redningsbåt.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 26.790 til en sikrings/redningsbåt for Caroline af Sandnes.
les mer>>P 1247 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - overlevelsesdrakter
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 57.600 til 16 stk. overlevelsesdrakter.
les mer>>P 1246 Henie Onstad Kunstsenter - sikringstiltak for 2010.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 672.701 til sikringstiltak i 2010.
les mer>>P 1214 Grøseta - diverse sikringstiltak.
20.04.10
... ...fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 45.000 til diverse sikringstiltak på gården.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss