1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 180 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Diverse prosjekter
16.06.99
... fikk på styremøte 16. juni 1999 innvilget kr. 50.000 til BARM-prosjektet på Hamar, kr.50.000 til Romsås nattkafe og kr.100.000 til Steinkjer-prosjektet, et nytt etterverns- og oppfølgingssenter for tidligere innsatte.
les mer>>P 178 Kirkens Bymisjon Rogaland - Diverse prosj.
25.05.99
... fikk på styremøte 25. mai 1999 innvilget kr. 180.000 til ny stilling innen hjelpearbeidet for prostituerte, kr. 150.000 til Josephines kafe og kr. 12.000 til sorggruppe for etterlatte ved selvmord.
les mer>>P 167 Ungdom mot Vold - Gjengsplittelse
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 850.000 til prosjektet "Gjengsplittelse".
les mer>>P 149 Kirkens Bymisjon Bergen
17.02.99
... fikk på styremøte 17. februar 1999 innvilget tilsammen kr. 700.000 til et "Gutteprostitusjonsprosjekt", et "Nærmiljøprosjekt" og til Rus-Vold-Kriminalitetsforebyggene arbeid.
les mer>>Julebevilgning 1998 - Frelsesarmeen
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 bevilget kr. 1 mill til sitt arbeide.
les mer>>P 137 Røde Kors - Hedmark - Dagseminar
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember innvilget kr. 29.000 til dagseminar til forebyggend tiltak for "Stopp Volden"-kampanjen i Hedmark.
les mer>>P 129 Norges Livredningsselskap
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 125.500 til livredningsundervisning for alle førsteklasser i Norge.
les mer>>P 126 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Diverse prosjekter
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget tilsammen kr. 250.000 i tilskudd - kr. 50.000 til BARM-prosjektet, kr. 50.000 til Romsås Nattkafe og kr. 150.000 til ettervern for tidligere innsatte.
les mer>>P 123 Kirkens kontaktsenter for barn og unge
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 400.000 til drift av "V 13", ungdomsarbeid rettet mot tenåringer.
les mer>>P 119 Ressurssenter for pakistanske barn
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 310.000 til informasjon og mobiliseringsarbeid i forbindelse med innvandrermiljø.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss