1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2021 Ullensaker historielag - Murer og fundamenter ved Kauserud mølle
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til mur og fundamenter ved Kauserud mølle
les mer>>P 2018 Museet Midt IKS - Avd. Kunstmuseet Nord-Trøndelag - Sikring av utstillingsarealet med glassvegger
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 284.000 til sikring av utstillingsarealet med glassvegger i Kunstmuseet Nord-Trøndelag
les mer>>P 2016 Anno Museum AS, avd. Norsk Skogmuseum - Sørlistøa fløtermuseum - Kaianlegg
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kaianlegget ved Sørlistøa Fløtermuseum
les mer>>P 2015 Johan F. Mellbye - Skifertak på hovedbygning ved Grefsheim gård
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til skifertak på hovedbygning på Grefsheim gård
les mer>>P 2012 Orkdal Røde Kors - Ny bil
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til en Nissan X-trail 2.0 2008-modell eller tilsvarende.
les mer>>P 2011 Setesdalsbanen - Tak over verneverdige vognkasser for smalspor 1067 mm
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til grindbygget overbygg til vognkasser for smalspor 1067 mm ved Grovane stasjon.
les mer>>P 2009 Fortidsminneforeningen - Den Trønderske avdeling - Restaurering av den gamle gartneribygningen ved Smedstua på Lade
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 373.997 til istandsetting av Smedstua på Lade
les mer>>P 2008 Borettslaget Helgesens gate 24 - Brannsikringstiltak
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannsikringstiltak i Helgesens gate 24
les mer>>P 2007 Stift. Glasslåven Granavollen - Ombygging av verneverdig 1880-talls låve
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ombygging av verneverdig 1880-talls låve ved Søsterkirkene på Granavollen
les mer>>P 2005 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Grønnegata 12 i Tromsø - Brannvarsling og rehabilitering
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til brannvarsling og til rehabilitering av Grønnegata 12 i Tromsø
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss