1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 261 Sunnmøre Museum - Sikring av tak
29.07.00
... fikk innvilget kr. 235.000 til restaurering av tak på tre bygninger
les mer>>P 256 Kirkens Bymisjon Rogaland - Bostedsløse
29.07.00
... fikk innvilget kr. 100.000 til besøkstjeneste på hospitsene i Stavanger for år 2000.
les mer>>P 258 Frelsesarmeen - Fengselsarbeid - Soldammen gård
29.07.00
... fikk innvilget kr. 368.000 til kjøp av bil ved Soldammen gård.
les mer>>P 259 Fjell Festning - Restaurering av kanonbrønn
29.07.00
... ... fikk i styremøte i Stiftelsen UNI i 29. juli 2000 innvilget kr. 100.000 til restaurering av kanonbrønnen ved Fjell Festning.
les mer>>P 260 Odda kirkelige fellesråd
29.07.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til drift av prosjektet "Ikke hjelp".
les mer>>P 257 Kirkens Bymisjon Rogaland - Etterlatte
29.07.00
... fikk innvilget kr. 12.000 i tilskudd til sorggrupper for etterlatte etter selvmord.
les mer>>P 249 MOT - Etterutdanningssamling
26.06.00
... fikk innvilget kr. 700.000 til MOTs etterutdanningssamling.
les mer>>P 253 Næs Hovedgård
26.06.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til prosjektutredning for brannsikring av Næs Hovedgård.
les mer>>P 248 Stiftelsen Anna Rogde - restaurering
26.06.00
... fikk innvilget kr. 100.000 til reparasjon og utbedring av skonnerten Anna Rogde.
les mer>>P 250 Kirkens Bymisjon Tromsø - Solborg Familiesenter
26.06.00
... fikk innvilget kr. 295.000 til lønnsmidler for ca et år.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss