1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 196 Ulefos Hovedgaard - Sikring
29.10.99
... fikk i oktober 1999 innvilget ytterligere kr. 250.000 til sikring av Ulefos Hovedgaard.
les mer>>



P 195 Trogstad Nytt Liv Senter
20.10.99
... fikk innvilget kr. 90.000 til sosiale aktiviteter som trening, kino, konserter i rusfri tilstand med henblikk på rehablitering.
les mer>>



P 193 Norsk Folkemuseum - Nytt brannalarmanlegg
20.10.99
... fikk innvilget kr. 2.900.000 til nytt brannalarmanlegg.
les mer>>



P 194 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Sikring av Aulestad
20.10.99
... fikk innvilget kr. 20.000 til konsulentfirma som skal vurdere hvordan Aulestadlåven skal sikres.
les mer>>



P 190 MOT - Skolebesøk
23.08.99
... fikk innvilget kr. 500.000 til skolebesøk, foredragsvirksomhet, skolering av MOT-informatører og markedsføring av MOT.
les mer>>



P 186 Kirkens SOS i Oslo
23.08.99
... fikk innvilget kr. 320.000 til drift av Prosjekt Nettsamaritanere.
les mer>>



P 184 Oslo Maritime Kulturvernsenter - sikkerh.gitter og brannslokningsapp.
23.08.99
... fikk innvilget kr. 48.000 til montering av sikkerhetsgitter og brannslokningsapparater.
les mer>>



P 185 Kirkens Bymisjon Oslo - Bofellesskap
23.08.99
... fikk innvilget kr. 300.000 for år 2000 til drift av bofellesskap for mennesker som løslates etter mange år i fengsel.
les mer>>



P 189 Trondhjems Hospital
23.08.99
... fikk innvilget kr. 150.000 til antikvariske tilleggskostnader i forbindelse med restaurering av et av Trondheims eldste trehus.
les mer>>



P 191 Baroniet Rosendal
23.08.99
... fikk innvilget kr. 34.660 til innkjøp av fajanse.
les mer>>



Totalt 2755 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss