1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3804 Kirkens SOS i Møre og Romsdal - Annonsering og informasjon, samt utstyr i forbindelse med etablering av SOS-chat på Søre Sunnmøre

05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 190.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3779 Vegårshei bygdetun - Julius Grasåsens Samlinger - Reparasjon av råteskadet på tak på Det Kvite Bygget
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 52.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3846 Arne Samuelsen og Teppo Valkama – Istandsetting av Dørnbergerhuset i Son
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3849 Nordlandsmuseet - Bodø - Brann- og innbrudds anlegg
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3847 Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV og multihenger
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3848 Stiftelsen Hestmanden - Istandsetting som seilende skip, herunder sikring
05.09.18
... ...fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 975.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3850 Kjerringøy handelssted - Restaurering av ildsteder
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3851 Stiftelsen Lillehammer museum – Oppgradering av sikringsanlegget
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 308.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3853 Stiftelsen Sula Fyr - Rehabilitering av uthuset ved Sula Fyr
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3854 Norsk Folkehjelp Vegglig og Rollag - ATV/"terreng ambulanse" til barmarks redningstjeneste
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss