1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 143 Baroniet Rosendal
18.01.99
... fikk 18. januar 1999 innvilget kr. 337.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 146 Garborgnemda
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 200.000 til brannsikring av Knudaheio som er sommerstua til dikteren Arne Garborg
les mer>>P 142 Ulefos Hovedgaard - Brannsikring
18.01.99
... fikk 18. januar 1999 innvilget kr. 1 mill. til brannsikring av Ulefos Hovedgaard.
les mer>>P 140 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sprinkling
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 300.000 til sprinkling.
les mer>>P 144 Street Aid
18.01.99
... fikk på styremøte 18.januar 1999 innvilget kr. 65.000 til forebyggende arbeid blant narkomane og prostituerte.
les mer>>P 141 Nesset prestegard - brannsikring
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 250.000 til brannsikring ved Nesset prestegard
les mer>>P 147 Stiftelsen Evangeliesenteret
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 2 mill. til kjøp av eiendomme NIKE militærleir i Våler - Østfold til rusomsorgsarbeid.
les mer>>Julebevilgning 1998 - Frelsesarmeen
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 bevilget kr. 1 mill til sitt arbeide.
les mer>>P 137 Røde Kors - Hedmark - Dagseminar
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember innvilget kr. 29.000 til dagseminar til forebyggend tiltak for "Stopp Volden"-kampanjen i Hedmark.
les mer>>P 139 Stiftelsen Skibladnerhuset
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 650.000 til vernebygg for vinteropplag av D/S Skibladner
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss