1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2403 Roar Morten Graff - Restaurering av grue og pipe på Masstua på Øvre Hegle gård i Levanger
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til restaurering av grue og pipe på Masstua på Øvre Hegle gård
les mer>>P 2402 Gerhard Eikeland - Skifte av dekk og skifte av råteskader på Agentbåten Quest
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til skifte av dekk og skanndekk, samt skifte av råteskader på spant, bjelkevegger og hud på Agentbåten Quest
les mer>>P 2401 Saga Fjordcruise AS - Reparasjon av storbommen til hovedmasta på M/S Hestøy
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 44.800 til reparasjon av storbommen på M/S Hestøy
les mer>>P 2400 Anno Museum AS - avd. Stift. Glomdalsmuseet - Istandsetting av Åsetbygningen
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til istandsetting av Åsetbygningen på Glomdalsmuseet
les mer>>P 2399 Stiftelsen Uthaugsgården - Utvending maling av matbur
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utvendig maling av matbur på Uthaugsgården museum
les mer>>P 2435 Oslo Open Water - Sikringstiltak rundt arrangementet " Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt" i 2015
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til sikringstiltak rundt arrangementet "Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt" i 2015
les mer>>P 2387 Marit Dorthea Jølle - Restaurering av verneverdig skipperhus i Eikvåg
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av verneverdig skipperhus i Eikvåg
les mer>>P 2434 Stift. Hardanger og Voss Museum - Vøl av gavlbåten fra Herand
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til vøl av gavlbåten fra Herand
les mer>>P 2397 Gunnar Helen Snibsøer - Restaurering av Høgheller stikningsbu/anleggsbrakke
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av Høgheller stikningsbu/anleggsbrakke
les mer>>P 2433 Levanger kommune - Brannsikring av Middelskolebygget i Kirkegata 11
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring av Middelskolebygget i Kirkegata 11
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss