1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3342 Rolf Skarbø – Restaurering av stabbur på Skarbøen
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3341 Anita Chapman – Restaurering av Geithuset
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3340 Knut Helge Opsvik – Restaurering av Rasmusnaustet
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3339 Seljord Røde Kors Hjelpekorps - Mannskapsbil
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3338 Daniel Kalland og Hege O. Kalland – Taktekking på trønderlån i Hemne
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3336 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund - Sikkerhetsklarering av dampkjelen
30.08.17
... ...fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekter
les mer>>P 3335 Norsk Veteranskibsklub - D/S Børøysund og D/S Styrbjørn - Oppgraderingskurs og sertifisering av redningsflåter
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 250.000
les mer>>P 3334 Norsk Kulturarv - «Ta et tak 2017/18» - Administrasjon
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3333 Norsk Kulturarv - «Ta et tak 2017/18»
07.06.17
... fikk på styremøtene 7. juni og 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI h.h.v. kr. 3.000.000 og kr. 3.500.000. Tilsammen kr. 6.500.000 til dette prosjektet
les mer>>P 3332 Knut Svanheld og Gunn Nyheim – Restaurering av steinsel på Nobbi
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss