1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1262 Stiftelsen Gapestad Gård - ny kjøkkeninnredning.
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 73.855 for ny kjøkkeninnredning på Gapestad Gård.
les mer>>P 1261 MaritaStiftelsen - Matpakkeprosjekt
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 80.000 til innkjøp av mat for utdeling i et år.
les mer>>P 1260 Kirkens SOS i Buskerud - gjennomføring av kurs.
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 50.000 til kurs for 50 personer over 2 dager i regi av Vivat.
les mer>>P 1259 Fetsund Lenser - Brannalarm
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 52.630 til oppgradering av brannalarmanlegg for overspenning og lynnedslag.
les mer>>P 1258 Museene i Akershus - Hurdal historielags samlinger - Bua ved Garsjøen i Hurdal - Sluttføring av restaurering
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 75.000 til sluttføring av bua på Garsjøen.
les mer>>P 1257 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Krisetelefon
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 44.000 til utstyr til undervisningsrom samt til nytt telefonsystem i forbindelse med reetablering av nytt senter i Ålesund.
les mer>>P 1256 Pasviktunet / Svanvik Næringsbygg AS - Restaurering av 5 bygninger
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 50.000 til restaurering/bevaring av 5 bygninger i forbindelse med utvikling av Pasviktunet.
les mer>>P 1239 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø - Div. sikkerhetsutstyr
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 95.000 til livbelter, vester etc, samt til sikkerhetskurs for mannskapet.
les mer>>P 1238 Stiftelsen Guts - Nytt kjøkken i nybygg
20.04.10
... ... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 46.000 til dette arbeidet.


les mer>>P 1237 Malvik Historielag - nytt lagerbygg ved Fjølstadtrøa for sikring av museumsgjenstander.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.

les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss