1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3824 Rannveig Vonheim og Ivar Seip – Bevaring av fjøset på Aaseng i Brønnøy
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3820 Norsk Fiskeværsmuseum på Å, avd. i Museum Nord - Brannsikringstiltak
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 381 Skonnerten Svanen - Nye master
10.04.02
... fikk innvilget kr. 100.000 til nye master på skonnerten "Svanen".
les mer>>P 3819 Ole Jacob Bjørnebye – Restaurering av øvre stabburet på Sjurderud Gård
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3818 Gratangen kystlag - Oppgradering av sikkerhet og slippsetting av Straumnes
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3817 Frogner Kino Drift AS - Brannsikring og elektriske arbeider i forbindelse med tilbakeføringen av Frogner kino
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3814 Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS - Lekkasje- og brannvarslingsanlegg samt til 4 nye redningsflåter for M/S Midthordland
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 451.550 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3813 Ullinsvin AS - Klimaanlegg i museumsmagasin
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3810 Lars og Victoria Munthe-Kaas - Ivaretakelse av gammelt elektrisk anlegg
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 380 Rørosmuseet - Tjurrufabrikken
10.04.02
... fikk innvilget kr. 65.000 til brann- og tyverisikring, kr. 280.000 til fysisk sikring og kr. 200.00 til fase 1 i etablering av Tjurrufabrikken som magasinbygning.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss