1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1516 A Kristiansund Småbåtlag - skifte av tak på Stornaustet
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til skifte av tak på Stornaustet
les mer>>P 1515 A Vestre Toten Kommune - sikring- og restaurering av kirkestallene
07.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring- og restaurering av kirkestallene ved Ås kirke, Trinn 1
les mer>>P 1514 Julegave 2011 - Bymisjonen
30.11.11
... ...fikk på styremøtet 29. november 2011 kr. 100.000 i julegave
les mer>>P 1513 Gurebo Gård - elektrisk anlegg i hovedbygg
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket nytt elektrisk anlegg i hovedbygningen på Gurebo.
les mer>>P 1512 Fjørå Kailag - vedlikehold av kai og kaihus
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til vedlikehold av kai og kaihus i Fjørå.
les mer>>P 1511 Komiteen for vern av Basmo festning - restaurering
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av Basmo festning i 2012.
les mer>>P 1510 WWF-Norge - prosjektet "Miljøutredning til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak"
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til prosjektet "Miljøutredninger til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak".
les mer>>P 150 Bogstad Gård - Brannsikring
25.03.99
... fikk på styremøtet 25. mars 1999 innvilget kr. 4 mill. til brannsikring
les mer>>P 1509 Bodø Kommune - dendrokronologiske undersøkelser av 15 bygninger i Salten
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til dendrokronologiske undersøkelser av 15 bygninger i Salten.
les mer>>P 1508 Hvaler kommune - sikring og istandsetting av Akerøy Fort
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 175.000 til sikring og istandsetting av Akerøy Fort - delprosjekt 2.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss