1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2252 Erik Bang - Skifte av tak på våningshus på Brone fra 1700
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til skifte av tak i h.h.t. tilbud fra Rønningen Byggtjeneste
les mer>>P 2251 Ingolfsland Borettslag - Rehabilitering av Østblokka ved Sing Sing Storkvartal på Rjukan
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 125.000 til rehabilitering av Østblokka ved Sing Sing Storkvartal på Rjukan
les mer>>P 2250 DNT Oslo og Omegn - Sikring av Kobberhaughytta i Nordmarka i Oslo mot lynnedslag
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikring av Kobberhaughytta i Nordmarka mot lynnedslag
les mer>>P 2249 Froland Misjonskirke - Kjøp av fiskebåten Jona
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til kjøp av en fiskebåt til bruk for rehabilitering og hjelp til unge mennesker som søker seg ut av et rusmiljø og et rusbelastet liv
les mer>>P 2248 Eva og Søren Nordbye - Istandsetting av to husmannsstuer fra 1800-tallet
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av Vesthaugen og Skomakerstua på Veset
les mer>>P 2246 Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum - Restaurering av skrog og kjølbolter på Jærbuen II
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av skrog og kjølbolter på Jærbuen II
les mer>>P 2245 Lærdal kyrkjelege råd - Montering av brannslangeskap i Hauge kirke
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til montering av brannslangeskap i Hauge kirke
les mer>>P 2244 Lærdal kyrkjelege råd - Etablering av innvendig og utvendig slokkeanlegg i Borgund nye kirke
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til etablering av innvendig og utvendig slokkeanlegg i Borgund nye kirke
les mer>>P 2243 Anne-Kristine Mæland Måkestad - Restaurering av Gamlahuset, langhuset på Aldevikgard på Grimo i Ullensvang
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av tak og skorstein
les mer>>P 2242 Stift. Hardanger og Voss Museum - Avd. Fartøyvernsenter - S/J Mathilde - Mast
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 240.000 til reparasjon av masten på hardangerjakta Mathilde
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss