1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

Skadevernprisen 1997 - Skade- og miljøvern
27.05.98
... ble på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 27. mai 1998 tildelt Stiftelsen Utladalen naturhus med kr. 100.000.
les mer>>Skadevernprisen 1996 - Skade- og miljøvern
14.05.97
... ble tildelt Ungdom mot Vold på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 14. mai 1997.
les mer>>Skadevernprisen 1992 - Skade- og miljøvern for Sør-Trøndelag
08.12.92
... ble på styremøte 8. desember 1992 bestemt tildelt overlege Terje Thomassen, Helsetjenesten ved UNIT med kr. 25.000 samt diplom.
les mer>>Skadevernprisen 1992 - Skade- og miljøvern for Nord-Trøndelag
08.12.92
... ble på styremøte 8. desember 1992 bestemt tildelt Fotballgruppen i Sanvollan idrettslag med kr. 25.000 samt diplom.
les mer>>Skadevernprisen 1992 - Skade- og miljøvern for Møre og Romsdal
08.12.92
... ble på styremøte 8. desember 1992 bestemt tildelt Ålesund Brannvesen med kr. 25.000 samt diplom.
les mer>>Sjøbu ved Østervåg i Stavanger v/Kåre Nilsen
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 100.000 til brannsikring av verneverdig sjøhus ved Østervåg i Stavanger.
les mer>>P 999 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - MOB-båter
26.08.08
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 490.000 til 2 stk. MOB-båter for Statsraad Lehmkuhl.
les mer>>P 998 Røsvik Brygge - brannsikring
26.08.08
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 200.000 til brannsikring av Røsvik Brygge.
I desember 2009 bevilget Stiftelsen UNI ytterligere kr. 18.500 til brannsikringsarbeidene ved Røsvik Brygge.
les mer>>P 996 Stiftelsen Gapestad Gård
26.08.08
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 240.000 til kjøp av minibuss
les mer>>P 9966 Jubileumsgave til Stord 1 - Stiftelsen Stord 1
18.04.13
... ...fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 18. april 2013 tildelt kr. 100.000 i jubileumsgave
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss