1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1585 Ramnes Historielag - omlegging av tak
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til omlegging av taket på våningshuset på Brår bygdetun.
les mer>>P 1584 Anne-Margrethe Konow Lund - maling av Sophiesminde
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til maling av fasade og gavl syd på Sophisminde
les mer>>P 1583 Brottsjø Kystlag - Redningsutstyr for M/K Brottsjø
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 42.727 til redningsutstyr for M/K Brottsjø
les mer>>P 1582 Kragerø og Skåtøy Historielag - dendrokronologisk undersøkelse av 4 hus
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 52.000 til dendrokronisk undersøkelse av 4 hus i Kragerø
les mer>>P 1581 Interesselaget Vangssago - videoovervåking
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til videoovervåking av Vangssago i Rosendal
les mer>>P 1580 Inger og Øivind Tvete - rehabilitering av piper og pipeløp
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til rehabilitering av piper og pipeløp i Kasernegaten 49, i Gamlebyen i Fredrikstad
les mer>>P 157 Lossiusgården
20.04.99
... fikk på styremøte 20. april 1999 innvilget kr. 25.000 til installering av brannvarslingsanlegg i Lossiusgården i Kristiansund N.
les mer>>P 1579 Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening - restaurering av hytten "Fjellrosen"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til gjenoppbygging av "Fjellrosen" i Rago Nasjonalpark
les mer>>P 1578 Krambuvika bygdemuseum - redningsflåte for MK Havgutten
12.06.12
... fikk i styremøtene 12. juni og 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI, tilsammen kr. 35.000 til kjøp av redningsflåte for MK Havgutten.
les mer>>P 1577 Steffen Vikingsen Weimer - "prosjekt Bakke mur - Tellevikveien 21"
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av bakkemur foran huset i Tellevikveien 21
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss