1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 370 Kystmuseet i Sogn og Fjordane
12.02.02
... fikk innvilget kr. 240.000 til diverse sikringstiltak ved museet i Florø.
les mer>>P 378 Stiftelsen Arkivet
12.02.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til rehabilitering og sikring av Vesterveien 4, "Det gamle Statsarkivet for Sørlandet".
les mer>>P 371 KODE - Permanenten - Sikringstiltak
12.02.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til sikringstiltak ved Permanenten
les mer>>P 376 Løvenskiold-Fossum
12.02.02
... fikk innvilget kr. 20.230 til tyverisikring ved jernverksmuseet ved Fossum Hovedgård.
les mer>>P 373 Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS - Istandsettig av M/K Vally
12.02.02
... fikk innvilget kr. 45.000 til istandsetting av det verneverdige fartøyet M/K "Vally" 3YWP.
les mer>>P 369 Urskog-Hølandsbanen - Tertitten - Sikring
12.02.02
... fikk innvilget kr. 100.000 til sikringsrelaterte tiltak i forbindelse med restaurering av fredet omlastningskran og kransporet på Sørumsand stasjon.
les mer>>P 366 MOT - Synliggjøring
12.02.02
... fikk innvilget kr. 500.000 til synliggjøring av MOT".
les mer>>P 377 Trygg Trafikk
12.02.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til videreføring av Skolebarnas Trafikklubb.
les mer>>P 368 Kirkens SOS i Sør- og Nord-Hålogaland
12.02.02
... fikk innvilget kr. 150.000 til annonse-utgifter ved samkjøringer som dekker aviser i de tre nordnorske fylkene, i forbindelse med prosjektet: "Diakonal krisetjeneste for den samiske befolkningen.
les mer>>P 363 Sørum Gård - buss
05.12.01
... fikk innvilget kr. 365.000 til kjøp av 17-seters buss.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss