1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3968 Bymuseet i Levanger - Brusve Gård - Maling av 2 fasader
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3967 Bymuseet i Levanger - Brusve gård - 6 vinduer
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3965 Harald Hornsletten - Løvhaugen gård i Elverum - Restaurering av bakerstua
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3964 Liv Veslemøy Fjerdingstad – Masovngt. 18 - Omlegging av skifertak
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3961 Stiftinga MS Hindholmen - Nødbrannpumpe og avfukter
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 70.291 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3960 Blå Kors Kristiansand - Etablering av projektet «Verksted for alle»
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 175.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 395 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Vaktsentral
30.05.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til vaktsentral ved museet.
les mer>>P 3958 Sandefjord Røde Kors - Kjøp av en Sonar
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 3957 Kathinka Gyllenhammar - RS32 Kragerø - Ny mast
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3956 Sollerudstranda skole - Dyrafjeld - Vedlikehold og sikkerhetsutstyr
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 159.150 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss