1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2321 Norsk Folkehjelp Sanitet Haugaland - Ny redningsbåt
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til innkjøp av en Zodiac mark II futura
les mer>>P 2320 Irene Husby - Brannverntiltak i Strandveien 55 i Leksvik
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannverntiltak i Strandveien 55 i Leksvik
les mer>>P 231 Oslo Maritime Kulturvernsenter - tyveri- og brannsikr.
22.02.00
... fikk innvilget kr. 37.000 til tyveri- og brannsikring av skur 29 på Nordre Akershus kai.
les mer>>P 2316 Vigdis og Willy Lundberg - Restaurering og istandsetting av vinduer
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering og istandsetting av vinduer
les mer>>P 2313 Jørund Halvdan Eggen - Omlegging av taket på Fæby gård
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av taket på Fæby gård
les mer>>P 2312 Karianne Klaveness og Andreas Holmen - Utbedring av tømmerlåven på Øvre Vilberg gård
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av låve ved Øvre Vilberg gård
les mer>>P 2310 Sameiet Lillegården - Innsetting av stålpipe i Bryggerhuset på Lillegården
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til innsetting av stålpipe i Bryggerhuset på Lillegården
les mer>>P 230 MaritaStiftelsen - Minibuss
22.02.00
... fikk innvilget kr. 2.250.000 til finansiering av eiendommen Skogtun og til kjøp av minibuss.
les mer>>P 2309 Lierne kommune - Kompetansehevingskurs i takrestaurering
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til kompetansehevingskurs i takrestaurering
les mer>>P 2307 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Tjærebreing av Finnesloftet på Voss
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 63.600 til tjærebreing av Finnesloftet på Voss
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss