1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2234 Ingrid Skaar Døskeland - Restaurering av vinkelløe på Døskeland
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av vinkel løa på Døskeland
les mer>>P 2232 Villa Lofoten AS - Rehabilitering og restaurering av brygge på Kleivan
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til rehabilitering og restaurering av brygge med salteri
les mer>>P 2231 Vestre Toten kommune - Fase 2 i rehabilitering av de fredete kirkestallene ved Ås kirke
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til fase 2 i rehabilitering av de fredete kirkestallene ved Ås kirke
les mer>>P 2230 Husmannsplassen Kjelvik - Restaurering av takene på div. uthus
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av takene på Driftsbygningen, Fraukjelleren og Utedoen ved husmannsplassen Kjelvik
les mer>>P 222 Oslo Handelsgymnasium
14.01.00
... fikk innvilget kr. 48.216 til restaurering/oppussing av Winge-veggen i aulaen på Oslo Handelsgymnasium.
les mer>>P 2227 Ann Monica Jensen Bueklev - Istandsetting av grue ved Ruddvodden
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av grue m.m. ved Ruddvodden.
les mer>>P 2226 Fortidsminneforeningen – Den Trønderske avdeling - Fagseminar for bygningsvern
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til fagseminar for bygningsvern.
les mer>>P 2225 Haugesund Røde Kors Hjelpekorps - Støtte til 2 stk. varmesøkende kamera
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til 2 varmesøkende kamera med linse
les mer>>P 2224 Skjervøy kommune - Brannsikring i forbindelse med restaurering
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket brannsikring i forbindelse med restaurering av Kiilgården.
les mer>>P 2223 Os Røde Kors Hjelpekorps - Kjøp av SAR-båre til redningsgruppe i krevende lende
21.08.14
... fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 37.540 til kjøp av en SAR-båre til redning i krevende lende.
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss