1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3940 Harald Hunsager - Restaurering av veranda på hovedbygningen på Hunsager
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3944 Berit Hassel – Mellomlia 42 - Bytte av halve undertaket på tømmerhus
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3945 Stiftinga Ormelid gård - Nilsa-stovo - Restaurering
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3946 Norsk Luftfartssenter Bodø AS - Museets hovedbygg - Rømningsdører
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3947 Norsk Luftfartsmuseum Bodø - Museumsmagasin - Sanering av asbest
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3948 Norsk Folkehjelp Kragerø - Kjøp av haller til beskyttelse av utstyr
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3949 Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo - 23SJU - Fornyelse av kjøkken og kontor
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3950 Herøy Kystmuseum - Sunnmørsjekta «Anna Olava» - Bygging av jektenaust
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3952 – Knut Arild Teigum – Grevrusten - Laftestokker og vinduer i våningshus
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3953 Stiftelsen Kirkens Bymisjon - Videreføring av prosjektet Skattkammeret
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss