1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 80 Røde Kors - Storebrand
19.03.97
... fikk på styremøte 19. mars 1997 innvilget kr. 500.000 til prosjektet "Dugnad for Nærmiljøet".
les mer>>Sjøbu ved Østervåg i Stavanger v/Kåre Nilsen
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 100.000 til brannsikring av verneverdig sjøhus ved Østervåg i Stavanger.
les mer>>P 75 Rogaland fylkeskommune - Jærmuseet
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 150.000 til installering av et sprinkleranlegg i en av museets uthusbygninger.
les mer>>Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter - el.anlegg
15.01.97
... fikk 15. januar 1997 innvilget kr. 150.000 til utskifting og reparasjon av det gamle elektriske anlegget.
les mer>>P 74 Stiftelsen Feylingsbua i Egersund
15.01.97
... fikk på styremøte 15. januar 1997 innvilget kr. 200.000 til installering av sprinkleranlegg i Feylingbua.
les mer>>P 71 Stiftelsen Gamle Innvik Ullvarefabrikk
04.12.96
... fikk på styremøte 4. desember 1996 innvilget kr. 300.000 til brannsikring.
les mer>>P 70 Stiftelsen Nordmøre museum - Hjelkrembrygga
13.11.96
... fikk på styremøte 13. november 1996 innvilget kr. 100.000 til sikringstiltak ved Hjelkrembrygga.
les mer>>P 59 Havråtunet - Brannsikring
28.10.96
... fikk i løpet av 1996 innvilget tilsammen kr. 1.250.000 til brannsikring av Havråtunet.
les mer>>P 67Kirkens kontaktsenter for barn og ungdom - V13
28.10.96
... fikk på styremøte 28. oktober 1996 innvilget kr. 500.000 til driften av V-13 for året 1997.
les mer>>P 69 Røsvik Handelssted - Nordland fylkeskommune
28.10.96
... fikk på styremøte 28. oktober 1996 innvilget kr. 600.000 til brannsikring av Røsvik Handelssted.
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss