1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 100 Ungdom mot Vold - Gjengsplittelse
13.01.98
... fikk på styremøte 13. januar 1998 innvilget kr. 785.000 til prosjektet "Gjengsplittelse".
les mer>>P 101 Arne Skarpsno
13.01.98
... fikk på styremøte 13. januar 1998 innvilget kr. 50.100 til bruk i hans arbeid for gatebarn.
les mer>>Birkenes Bygdemuseum - Birkenes kommune
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 20.000 til sikringstiltak ved Birkenes Bygdemuseum.
les mer>>P 98 Sygard Grytting
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 190.700 til sikring av middelalderloftet på Sygard Grytting.
les mer>>P 96 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - restaurering
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 500.000 til restaurering av S/S "Styrbjørn".
les mer>>P 97 Street Aid
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 200.000 til arbeid blant narkomane og prostituerte.
les mer>>P 94 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Sikringstiltak
24.11.97
... fikk på styremøte 24. november 1997 innvilget kr. 1 mill. til sikringstiltak i forbindelse med prosjektet "Dam Renne, Masovn".
les mer>>P 95 Stiftelsen Nordmøre museum - Brann- og tyverisikring
24.11.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget et tillegg på kr. 14.680 til brann- og tyverisikring i deler av museets anlegg.
les mer>>P 91 Kvikne kirke - Tynset kommune
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 375.000 til sikring av Kvikne kirke.
les mer>>P 93 Kirkens kontaktsenter for barn og ung, V13 i Bergen
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 500.000 til drift for 1998.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss