1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2807 Telemark Turistforening - Oppgradering av Gaustadtoppen turisthytte med tetting av tak og nye rømningsvinduer
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til DEL 2, øremerket tetting av tak og nye rømningsvinduer
les mer>>P 2806 Anno museum AS, avd. Norsk Skogmuseum - Sikkerhetstiltak for M/S Trysilknut og til istandsetting av pip ved Sørlistøa Fløtermuseum
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til sikkerhetstiltak for M/S Trysilknut og ril istandsetting av pipe ved Sørlistøa Fløtermuseum
les mer>>P 2805 Trude E. Wilskow Botn - Istandsetting av stabburet ved Botn skysstasjon i Telemark
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av stabburet på Botn skysstasjon i Telemark
les mer>>P 2804 Arne Storeskar - Istandsetting av sommerfjøset på Dokkeslette
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 19.000 til istandsetting av sommerfjøset på Dokkeslette
les mer>>P 2803 Kjell Holen - Restaurering av fjøs fra 1839 på Sygard Svare
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av fjøs fra 1839 på Sygard Svare
les mer>>P 2802 Anno museum, avd. Kongsvinger Museum - Brannvarslingsanlegg i Aamodtgården, Øvrebyen i KOngsvinger
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 58.100 til brannvarslingsanlegg i Aamodtgården i Kongsvinger
les mer>>P 2801 Vågan Kystlag - MJ Anne Bro - Slippsetting, reparasjon og tetting av dekket
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til slippsetting, reparasjon og tetting av dekket på MJ Anne Bro
les mer>>P 2800 Oslofjordmuseet - Reparasjon av Soling nr. 1
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til reparasjon av Soling nr. 1
les mer>>P 2799 Dordi Skarpnes - Restaurering av skifertak ved Fedratun
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av skifertaket på Fedratun
les mer>>P 2798 Gaute Arnt Hoff - Restaurering av skippergården etter Arnt Nilsen i Gratangen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket istandsetting av taket på skipperhuset etter Arnt Nilsen på Laberg
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss