1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 64 Åkerøya Vel - mobile brannpumper
29.08.96
... fikk på styremøte 29. august 1996 innvilget kr. 20.000 til innkjøp av mobile brannpumper på Åkerøya.
les mer>>P 43 Byantikvaren i Oslo - Hovedøya
28.11.95
... fikk på styremøte 28. november 1995 innvilget kr. 1.300.000 til sikring av klosterruinen på Hovedøya.
les mer>>UNI Storebrand - Brannvernundervisning i Vestlandsskolene
04.11.93
... fikk i brev 4. november 1993 innvilget kr. 1.465.000 til brannvernundervisnng i Vestlandsskolene.
les mer>>P 22 Askøy Brannvesen - brannbil - Askøy kommune
18.02.93
... fikk på styremøte 18. mars 1993 innvilget kr. 50.000 i bidrag til innkjøp av tankbil.
les mer>>Nødstrømsaggregat til Smøla - Fylkesmannen i Molde
17.11.92
... fikk på styremøte 17. november 1992 innvilget kr. 900.000 til nødstrømsaggregat på Smøla
les mer>>UNI Storebrand - Brannbil i Nord-Norge
01.11.92
... fikk i løpet av 1992 innvilget kr. 385.650 til investering og drift av brannbil i divisjon Nord-Norge.
les mer>>UNI Storebrand divisjon Sør-Norge - Sikkerhets- og miljøkontroll av biler.
20.10.92
... fikk 20. oktober 1992 innvilget kr. 190.000 til sikkerhets- og miljøkontroller av biler.
les mer>>UNI Storebrand div. Sør-Norge - sikkerhets- og miljøkontroll av båter.
20.10.92
... fikk 20. oktober 1992 innvilget kr. 300.000 til sikkerhets- og miljøkontroller av båter.
les mer>>P 4 UNI Storebrand - Bremselyskampanje på Østlandet
14.09.92
... fikk høsten 1992 innvilget kr. 1.040.500 til en "Bremselyskampanje"
les mer>>P 5 Harstad Sykehus - Trafikkskadeprosjekt
18.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget kr. 122.000 til skadeforebyggende arbeid i Harstad kommune i forbindelse med trafikkskader.
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss