1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1991 Skonnerten Svanen - Installasjon av innbruddsalarm
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til dekning av tap i.b.m 2 tyverier i sommer samt til installasjon av innbruddsalarm og kurs for mannskap i 2014
les mer>>P 1989 Stiftelsen Amalie Skrams hus - Prosjekt "Aktiv for Livet"
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til prosjekt "Aktiv for Livet" for 2014
les mer>>P 1985 Lindstrøm Eigedom - Sprinkling av 2 sveitserbygninger
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til sprinkling av de 2 sveitserbygningene ved Lindstrøm Hotel i Lærdal
les mer>>P 1984 Odda kommune - Tak over hovedsal på Lindehuset
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til et første delprosjekt: tak over hovedsal i forbindelse med takarbeider på Lindehuset
les mer>>P 1983 KODE - Kunstmuseene i Bergen - Detektor og kamerasystem
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket detektor og kamerasystem i forbindelse med sikkerheten ved KODE Kunstmuseene i Bergen.
les mer>>P 1981 NHF Øygarden - Treårig prosjekt: Øygarden Mekking og Hobby
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til prosjekt Øygarden Mekking og Hobby for 2014.
les mer>>P 1945 Norsk Hurtigrutemuseum - Renovering av DS "Finmarken"
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til renovering av salonger, haller og lugarer samt stålbehandling og sikringstiltak av skipsseksjonen tilhørende DS "Finmarken".
les mer>>P 1944 Stiftelsen Bautahaugen Samlinger - Hedalen Mølle
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til isandsetting av Hedalen Mølle
les mer>>P 1941 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagbruksmuseum - ITV-anlegg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 121.065 til ITV-anlegg ved Spillum Dampsag & Høvleri.
les mer>>P 1940 Holger Otto Jahr - Istandsetting av to piper på Vestgården
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000øremerket istandsetting av to piper på Vestgården i Rælingen.
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss