1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1253 Honnør - Finsnes Gaard
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet som utføres der.
les mer>>P 1252 Gamle Ormelet - Tjøme Kunst og Kultursenter - brannsikring og overrislingsanlegg.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til overrislingsanlegg ved Gamle Ormelet.
les mer>>P 1251 Sunnfjord Museum - F-G godkjent låsesystem.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 25.000 til F-G godkjent låsesystem ved friluftsmuseet
les mer>>P 1250 Sunnfjord Museum - belysning
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 240.000 til belysning av friluftsmuseet.
les mer>>P 1232 Suldal Røde Kors - Suldal Hjelpekorps - Mannskapsbil
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til kjøp av mannskapsbil.
les mer>>P 1231 Odda kommune / Oddaprosessen - Lindehuset - fasade sør

20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 116.000 til dette arbeidet.
les mer>>P 1230 Rennesøy kommune - låve på Bru - restaurering.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.
les mer>>P 1235 Oslofjordens Friluftsråd - brannsikring ved Homlungen og Struten fyr.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til dette arbeidet.

les mer>>P 1229 Vestgar / Øygardsbåtane AS - brann og sikkerhetsutstyr.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 196.193 til disse arbeidene.

les mer>>P 1228 MK Straumingen / Jøa Kystlag - rust-behandling, brannisolering i maskinrom, samt montering av brannslukningsanlegg.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 78.000 til disse arbeidene.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss