1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1201 Haugsvangen v/Leif Strøm - tak på hovedhus, stall, stabbur og klæbu
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 160.000 til tak på hovedhus, nytt tak på stall, stabbur og klæbu.
les mer>>P 1202 Norsk Folkemuseum - pilotprosjekt - nødlysanlegg.
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til et pilotprosjekt - utskifting av nødlysanlegg i Collettgården.
les mer>>P 1203 Jiri Havran - fotodokumentasjon av Norske Kirker - 2010
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til fotodokumentasjon av Norske Kirker rundt år 2000, fritt tilgjengelig i offentlige arkiv.
les mer>>P 1205 Lund Bygdemuseum og Kulturbank - flytting av bedehus
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til flytting av Heskestad Bedehus på Fjellhaug.
les mer>>P 1206 Luster Sogelag - restaurering Hestaskårane i Luster
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget tilsammen kr. 200.000, kr. 75.000 til restaurering av Eldhus og kr. 125.000 til restaurering av Stovehus på Hestaskårane.
les mer>>P 1207 Gammeltunet Hanshus v/Astrid og Jonas Giil Haanshuus - sikringstiltak
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget tilsammen kr. 67.500, kr. 25.000 til nødvendig videreføring av brann og tyverialarm til bur, trøskelåve og stall og kr. 42.500 til el.installasjoner.
les mer>>P 1208 Gamle Horten Gård - brannsikring.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til brannsikringstiltav ved Gamle Horten Gård.
les mer>>P 1209 Sulitjelma gruvemuseum - Sikringsarbeid i besøksgruven
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til sikringsarbeid i Sulitjelma besøksgruve
les mer>>P 1210 Teien Gård v/Gunnhild Eik - oppgradering av el.anlegg.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til oppgradering av elektrisk anlegg ved Teien Gård.
les mer>>P 1211 Norsk Kulturarv - Ta et tak i 2010
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med videreføring av aksjonen "Ta et tak" i 2010.
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss