1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1912 Flekkefjord museum - Flekkerfjordskøyta Solstrand - Restaurering
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til utskifting av råtesmittet materiale på Flekkerfjordskøyta Solstrand
les mer>>P 1909 Bjørn Berger Rudstrøm - Restaurering og sikring av hovedbygning på Øvre Berger
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering og sikring av hovedbygningen på Øvre Berger i jevnaker
les mer>>P 1899 Stiftelsen Sætre Gård - Utskifting av elektrisk anlegg
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til utskifting av elektrisk anlegg ved Sætre Gård
les mer>>P 1906 S/K Boy Leslie - Elektrisk anlegg
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til elektrisk anlegg
les mer>>P 1893 Ungdom mot Vold - BRU 2013
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til prosjektet for Bevisstgjøring og forebygging av radikalisering blant ung, også kalt BRU 2013.
les mer>>P 1885 Sokndal Kommune - Montering av brannslanger
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til montering av brannslanger i h.h.t delprosjektet.
les mer>>P 1903 Gullberg Avlastning - Utbedring av gulv
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 133.512 til utbedring av gulv
les mer>>P 1850 Akershus Røde Kors - Gatemegling 2013
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til Gatemegling 2013
les mer>>P 1849 Stiftelsen Guts - Traktor og vedkløyvemaskin
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 44.000 til en Husqvarna traktor og kr. 69.000 til en elektrisk vedkløyvemaskin
les mer>>P 1848 Elin og Johannes Hauge - Hauge Gard -
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket restaurering av taket på stovehuset på Hauge
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss