1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2775 Sagflaten SA - Prosjekt Sagflaten klebersteinsanlegg
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til istandsetting av kleberanlegget på Sagflaten
les mer>>P 2774 Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur - Brann- og tyverisikring ved Muncheramme, Edvard Munchs mangeårige gjem i Hvitsten
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til brann- og tyverisikring av Muncheramme.
les mer>>P 2773 Foreningen Sangerhuset - Sikkerhetstiltak, miljø- og bygningsmessige utbedringer av Sangerhuset på Røros
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 296.944 øremerket snøfangere ved Sangerhuset på Røros
les mer>>P 2771 Stiftelsen Bø Prestegard - Brannsikring
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannsikring på Bø Prestegard
les mer>>P 2770 Merete Bergan Svendsen - Istandsetting av "Gammelhuset" på Elvenes i Gratangen
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av "Gammelhuset" på Elvenes i Gratangen
les mer>>P 2769 Norsk Industriarbeidermuseum - Prosjekt Industrihistoriens fundament - Bevaring og formidling av Telemarks industrielle museumssamlinger 2016-2018
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket bevaring, prioritering og tilgjengeliggjøring av Telemarks industrielle samlinger
les mer>>P 2791 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Utstyr for beredskapsrom
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til utstyr for beredskapsrom
les mer>>P 2768 Stiftelsen Bakke mølles fremme - El-arbeider ved Bakke mølle
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til el-arbeider ved Bakke mølle
les mer>>P 2790 KODE Kunstmuseene i Bergen - Museene - Montering av slusesystem ved inngang til utstillingssalene for å kontrollere og styre besøkende
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til montering av slusesystem ved inngangen til utstillingssalene
les mer>>P 2767 Vis sjøvett - Kristiansand - Sikkerhetsutstyr for M/S Skøy
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket redningsflåte for M/S Skøy
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss