1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 402 Brekkeparken
26.06.02
... fikk på styremøtet 26. juni 2002 innvilget kr. 110.000 til finansiering av brannposter og sprinkling av Volltveit-loftet.
les mer>>P 401 Stiftelsen S/S Pontos
30.05.02
... fikk 30. mai 2002 innvilget kr. 8,184 til kjøp av ny redningsvester.
les mer>>P 400 Stiftelsen Baroniet Rosendal
30.05.02
...
les mer>>P 399 Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum - M/S Gamle Oksøy - Redningsutstyr
30.05.02
... ...M/S Gamle Oksøy fikk på styremøte 30. mai 2002 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 70.000 til nye redningsvester og kr. 60.000 til ny redningsflåte
les mer>>P 3990 Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - Ekspedisjonsfartøyet Gamvik - Videre restaurering
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt.


les mer>>P 398 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Selvmordsforebyggende tiltak
30.05.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til et selvmordsforebyggende prosjekt.
les mer>>P 3989 Erik Borgen – Tønvold Gård - Utbedring av murerarbeid
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3988 Stiftelsen Buskerudmuseet - Villa Fridheim - Sikring
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 123.578 til ovennevnte prosjekt.


les mer>>P 3987 Roy Hartvik Bjerkmo – Fortsatt restaurering av Roy Al
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3983 Stiftelsen KIM-senteret - Kjøpmannsgata 33 - Brannsikring
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2857 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss