1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2435 Oslo Open Water - Sikringstiltak rundt arrangementet " Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt" i 2015
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til sikringstiltak rundt arrangementet "Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt" i 2015
les mer>>P 2434 Hardanger fartøyvernsenter - Vøl av gavlbåten fra Herand
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til vøl av gavlbåten fra Herand
les mer>>P 2433 Levanger kommune - Brannsikring av Middelskolebygget i Kirkegata 11
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring av Middelskolebygget i Kirkegata 11
les mer>>P 2432 Norsk Utvandrermuseum - Brannteknisk utbedringsarbeid
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til branntekniske utbedringsarbeider ved Migrasjonsmuseet
les mer>>P 2430 Tynset Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til en ATV, med utstyr for bruk til søk og redning
les mer>>P 242 Rissa kommune
24.05.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til restaurering av Reins Kloster.
les mer>>P 2428 Strand kirkelige fellesråd - Nasjonalt pilotprosjekt - Solcelletak på vernede bygninger
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til et nasjonalt pilotprosjekt - Solcelletak på Strand kirke
les mer>>P 2427 Mandal kommune - Brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Øvrebyen
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Øvrebyen
les mer>>P 2426 Einar Steenersen - Restaurering av Jyde-gårdens sydfasade
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til 1.trinn - restaurering av Jyde-gårdens sydfasade
les mer>>P 2425 Berg Velforening - Restaurering av Ulvinghuset i Nordland
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av Ulvinghuset
les mer>>Totalt 2944 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss