1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1115 Øvre Verket Håndverkstun BA
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 40.000 til brannsikring av Stavåsens hus ved Ulefos Jernværk
les mer>>P 1142 Kirkens Bymisjon Trondheim - prosjekt "Leve med HIV 2010"
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 300.000 til prosjekt Leve med Hiv for 2010.
les mer>>P 1141 Norsk Bergverksmuseum - sprinkleranlegg ved Regimentsgården
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 500.000 til sprinkleranlegg ved Regimentsgården ved Norsk Bergverksmuseum.
les mer>>P 1140 Tromsø Kunstforening - overvåkningskamra og branndører
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 16.250, øremerket overvåkningskamra og branndører ved Tromsø Kunstforening.
les mer>>P 1139 St. Johanneslogen Oscar til den kronede Bøg - el.anlegg Jegerborgsgt. 11
25.08.09
... fikk av Stiftelsen UNI i august 2009 innvilget kr. 200.000 til utbedring av elanlegg ved frimurerlogen i Jegerborgsgt. 11 i Larvik.
les mer>>P 1138 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - sikringstiltak 2009
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 120.000 til sikringstiltak for verneverdige bygninger på museumsområdet ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
les mer>>P 1134 Lærdal kommune /Borgund Stavkirke - brannverntiltak
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1 mill. til brannverntiltak ved Borgund Stavkirke.
les mer>>P 1137 Nordheradsprosjektet / Vågå Historielag - restaurering av stugu på Flåten
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av stugu på Flåten
les mer>>P 1133 Kirkens SOS i Norge - prosjekt SOS-chat
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til å delfinansiere en utvidelse av krisetjenesten med en SOS-chat via internett.
les mer>>P 1132 Kirkens SOS Møre og Romsdal - sammen med Hedmark og Oppland - Veilederskole
25.08.09
... fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til veilederskole – et nytenkende samarbeidsprosjekt mellom Kirkens SOS i Møre og Romsdal og Kirkens SOS i Hedmark og Oppland.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss