1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1295 KODE - Permanenten – heis i vestibyle.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til innlemming av heis i vestibyle.
les mer>>P 1294 Småbruket Kroken, v/Rolf Schyberg Andreasen – utbedring av el.anlegg, ildsteder og pipeløp.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til utbedring av el.anlegg, ildsteder og pipeløp ved småbruket ”Kroken”.
les mer>>P 1293 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene og malmveien – Sikring
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til sikringsprosjekt ved koboltgruvene og malmveien.


les mer>>P 1292 Kings Bay AS – Amundsen-villaen i Ny-Ålesund - restaurering og tilbakeføring.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til restaurering og tilbakeføring av Amundsen-villaen i Ny-Ålesund.
les mer>>P 1291 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Vøienvolden Gård – Deteksjons- og slukkeanlegg
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til deteksjons- og slukkeanlegg ved Vøienvolden i Oslo.
les mer>>P 1290 Vinje kommune – Oppgangsaga i Fundlidbekken – vøling (istandsetting)
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til vøling (istandsetting) av Oppgangsaga i Fundlidbekken i Vinje kommune.
les mer>>P 1289 Lahellegrunnen AS/Christiania Roklub - Kongen – rehabilitering av betongkai.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til meromkostninger i forbindelse med fjerning av miljøskadelig stoffer ved rehabilitering av betongkaien ved ”Kongen”.


les mer>>P 1287 De Biermanske Legater - Biermannsgården i Maridalsveien - overrislingsanlegg 78.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til installering av overrislingsanlegg i Biermannsgården, Maridalsveien 78.
les mer>>P 1286 Ungdom mot Vold - Barne- og ungdomskriminalitet.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet i 2010.
les mer>>P 1285 Vardø Innovasjon AS – Husegården - brann og sikring
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 øremerket brann og sikringstiltak i Husegården.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss