1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 97 Street Aid
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 200.000 til arbeid blant narkomane og prostituerte.
les mer>>Birkenes Bygdemuseum - Birkenes kommune
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 20.000 til sikringstiltak ved Birkenes Bygdemuseum.
les mer>>P 98 Sygard Grytting
15.12.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget kr. 190.700 til sikring av middelalderloftet på Sygard Grytting.
les mer>>P 94 Stiftelsen Næs Jernverksmuseum - Sikringstiltak
24.11.97
... fikk på styremøte 24. november 1997 innvilget kr. 1 mill. til sikringstiltak i forbindelse med prosjektet "Dam Renne, Masovn".
les mer>>P 95 Stiftelsen Nordmøre museum - Brann- og tyverisikring
24.11.97
... fikk på styremøte 15. desember 1997 innvilget et tillegg på kr. 14.680 til brann- og tyverisikring i deler av museets anlegg.
les mer>>P 93 Kirkens kontaktsenter for barn og ung, V13 i Bergen
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 500.000 til drift for 1998.
les mer>>P 92 Fredrikstad Museum - Elingaard Herregård - Sikringstiltak
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 100.000 til sikringstiltak på Elingaard Herregård.
les mer>>P 91 Kvikne kirke - Tynset kommune
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 375.000 til sikring av Kvikne kirke.
les mer>>P 90 Aalesunds Museum - Sikring av Ålesunds eldste bygning
17.09.97
... fikk på styremøte 17. september 1997 innvilget kr. 200.000 til sikring av Ålesunds eldste bygning.
les mer>>P 68 Stiftelsen Munthehuset i Ytre Kroken
26.08.97
... fikk på styremøte 26. august 1997 innvilget en tilleggssum på kr. 63.427 til utbedring av skorsteinen på Munthehuset. Stiftelsen Munthehuset har tidligere fått kr. 100.000 til prosjektet, kr. 50.000 i 1994 og kr. 50.000 i 1996.
les mer>>Totalt 2683 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss