1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2250 DNT Oslo og Omegn - Sikring av Kobberhaughytta i Nordmarka i Oslo mot lynnedslag
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikring av Kobberhaughytta i Nordmarka mot lynnedslag
les mer>>P 2251 Ingolfsland Borettslag - Rehabilitering av Østblokka ved Sing Sing Storkvartal på Rjukan
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 125.000 til rehabilitering av Østblokka ved Sing Sing Storkvartal på Rjukan
les mer>>P 2252 Erik Bang - Skifte av tak på våningshus på Brone fra 1700
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til skifte av tak i h.h.t. tilbud fra Rønningen Byggtjeneste
les mer>>P 2253 Fjord- og Jektnemnda / Stiftelsen Egge Museum - Sikkerhetsutstyr til Jekta Pauline
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til fornyelse av sikkerhetsutstyr på jekta Pauline, samt til utarbeidelse av plankeplan
les mer>>P 2255 Vigeland-museet, Kulturetaten, Oslo kommune - Utstyr for digitalisering av Gustav Vigelands tegninger
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 221.890 øremerket utstyr for digitalisering av Gustav Vigelands tegning
les mer>>P 2256 Kragerø Kystlag - Skipssikkerhet på B/F Gamle Kragerø
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 190.233 til fire tiltak i forbindelse med skipssikkerheten på B/F Gamle Kragerø
les mer>>P 2257 Stjørna Heimbygdslag - Brannsikring av brygger til museum og kulturformål
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring av brygger til museum og kulturformål
les mer>>P 2258 Stiftelsen Norsk brannvernforeningen - Forskning innen brannetterforskning
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til forprosjekt - forskning innen brannetterforskning
les mer>>P 2259 Karmøy Røde Kors - Anskaffelse av redningsbåt
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av en redningsbåt med nødvendigutstyr til minimum kr. 700.000
les mer>>P 2261 Svelvik Røde Kors - Ny ATV med utstyr
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av en ny ATV
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss