1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1302 Stiftelsen Studiehjem for Unge Piker – Oppussing, ærverdig bibliotek
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til oppussing av Pikehjemmets bibliotek
les mer>>P 1301 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) - Treårig forsknings- og utredningsprosjekt; Kulturarv i kystsonen
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til forsknings- og utredningsprosjektet ”Kulturarv i kystsonen”.
les mer>>P 1300 Vulcanus Taubåtkompani - Redningsutstyr for veteranskipet Vulcanus.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.275 til redningsutstyr for veteranskipet Vulcanus.
les mer>>P 1299 Masfjord kommune - Reparasjon av fargeripipa ved Kvamsdals fargeri.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 25.000 til reparasjon av fargeripipa ved Kvamsdals fargeri.
les mer>>P 1319 Åpning av Røros kirke etter rehabilitering
16.10.10
... ...fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010 tildelt kr. 100.000 i gjenåpningsgave
les mer>>P 1297 Erkjentlighetsprisen 2010 - Sjømannskirken
24.08.10
... ... ble på styremøte 24. august tildelt Sjømannskirken med kr. 300.000. Prisen ble overrakt styremedlem i Sjømannskirken, Per Kristian Knutsen på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010.


les mer>>P 1298 Skadevernprisen for 2010 - Norges handikapforbund
24.08.10
... ... ble på styremøte 24. august tildelt Norges Handikapforbund med kr. 300.000. Prisen ble overrakt forbundsleder Arne Lein på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010

les mer>>P 1279 Norges Speiderforbund - Vestfold krets / Husøy sjøspeidergruppe - redningsflåte
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr 22.375 til innkjøp av redningsflåte for nyinnkjøpt skøyte.
les mer>>P 1278 Elsero AS - trådløst brannvarslingsanlegg.
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til installasjon av trådløst brannvarslingsanlegg på Elsero.
les mer>>P 1277 Ringnes Gård – utskifting av 10 vinduer
24.08.10
... fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 90.000 til utskifting av 10 vinduer på Ringnes gård, kopiert til 1765 utforming.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss