1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1517 A Bragdøya Kystlag - ny hjertestarter
02.02.12
... fikk på styremøte 7. februar 2012 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ny hjertestarter på Bragdøya
les mer>>P 1514 Julegave 2011 - Bymisjonen
30.11.11
... ...fikk på styremøtet 29. november 2011 kr. 100.000 i julegave
les mer>>P 1513 Gurebo Gård - elektrisk anlegg i hovedbygg
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket nytt elektrisk anlegg i hovedbygningen på Gurebo.
les mer>>P 1512 Fjørå Kailag - vedlikehold av kai og kaihus
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til vedlikehold av kai og kaihus i Fjørå.
les mer>>P 1511 Komiteen for vern av Basmo festning - restaurering
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av Basmo festning i 2012.
les mer>>P 1510 WWF-Norge - prosjektet "Miljøutredning til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak"
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til prosjektet "Miljøutredninger til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak".
les mer>>P 1509 Bodø Kommune - dendrokronologiske undersøkelser av 15 bygninger i Salten
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til dendrokronologiske undersøkelser av 15 bygninger i Salten.
les mer>>P 1508 Hvaler kommune - sikring og istandsetting av Akerøy Fort
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 175.000 til sikring og istandsetting av Akerøy Fort - delprosjekt 2.
les mer>>P 1507 Anne-Lise Torvund - istandsetting av grue og skorstein på Mikkelrud
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til tradisjonell istandsetting av grue og skorstein på Mikkelrud.
les mer>>P 1506 Fossesholm Herregård - Inergen anlegg samt til et deteksjonsanlegg
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til et Inergen anlegg samt til et deteksjonsanlegg ved Fossesholm Herregård
les mer>>Totalt 2718 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss