1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1144 Oslo Undervannsklubb 1951 - Fjordbåten Iona - Ferdigstilling av skrog
15.10.09
... fikk av Stiftelsen UNI i oktober 2009 innvilget kr. 50.000 til ferdigstillelse av gjenstående arbeider på skrog.
les mer>>P 1166 Stiftelsen Uthaugsgården - utskifting av blikktak
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 70.000 til utskifting av blikktaket på driftsbygningen på Museet Uthaugsgården.
les mer>>P 1167 M/K Terje v/Terje Midtun - redningsutstyr
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 27.807 til innkjøp av redningsutstyr til M/K Terje.

les mer>>P 1169 Eggaodden Skole v/Eldbjørg Raknes - restaurering av pipe og skorstein.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til ferdigrestaurering av pipe og skorstein + nye vinduer ved Eggaodden Skole, Sjøbygda, Selbu.


les mer>>P 1170 Gammelbutikken på Eggum - restaurering.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 75.000 til restaurering av Gammelbutikken på Eggum tilbake til stil fra 1875.

les mer>>P 1171 Stiftelsen Losskøyta Frithjof II - masteprosjekt
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr 38.000 til håndverksmessig bearbeidelse av ny mast for losskøyta Frithjof II.
les mer>>P 1172 Stiftelsen Nordmøre museum - Brannvarslingsanlegg på Alfheim
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 10.000 til brannvarslingsanlegg på Alfheim i Grødalen.
les mer>>P 1173 Norsk Folkehjelp Sanitet - Haugaland - ATV
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 78.000 til innkjøp av en ATV.

les mer>>P 1175 Vollene Gård / Spydeberg kommune - ny pipe på Ingastua.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 35.000 til utbedring av teglskorstein på Vollene Gård.
les mer>>P 1176 Moen Trebåtbyggeri AS - istandsetting ava tak og sluse på båtbuene.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til istandsetting av tak og sluser ved Moen Trebåtbyggeri.

les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss