1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1983 KODE - Kunstmuseene i Bergen - Detektor og kamerasystem
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket detektor og kamerasystem i forbindelse med sikkerheten ved KODE Kunstmuseene i Bergen.
les mer>>P 1981 NHF Øygarden - Treårig prosjekt: Øygarden Mekking og Hobby
05.12.13
... fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til prosjekt Øygarden Mekking og Hobby for 2014.
les mer>>P 1945 Norsk Hurtigrutemuseum - Renovering av DS "Finmarken"
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til renovering av salonger, haller og lugarer samt stålbehandling og sikringstiltak av skipsseksjonen tilhørende DS "Finmarken".
les mer>>P 1944 Stiftelsen Bautahaugen Samlinger - Hedalen Mølle
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til isandsetting av Hedalen Mølle
les mer>>P 1941 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagbruksmuseum - ITV-anlegg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 121.065 til ITV-anlegg ved Spillum Dampsag & Høvleri.
les mer>>P 1940 Holger Otto Jahr - Istandsetting av to piper på Vestgården
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000øremerket istandsetting av to piper på Vestgården i Rælingen.
les mer>>P 1937 Kirkens Bymisjon Drammen - Boliger
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 251.990 for tilpasninger av boliger i etterverns arbeid ved avd. FRI i Drammen
les mer>>P 1935 For Fangers Pårørende (FFP) - Avd. Trondheim - Reflekterende familieterapi - 1. prosjektår
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 for første prosjekt-år (for 2013) i forbindelse med der treårige prosjektet "Reflekterende familieterapi i Trondheim fengsel".
les mer>>P 1932 Leksvik kommune - Grande landhandel museum
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til oppgradering av el-anlegg og brannalarm ved Grande landhandel museum.
les mer>>P 1929 Valdresmusea AS - avd. Valdres Folkemuseum - Sikring
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sikring av en instrumentutstilling ved Valdres Folkemuseum.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss