1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2054 Dag Olav Ausland - Skifte av tak på Moensgården
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til skifta av tak på Moensgården
les mer>>P 2052 Torger Johan Trones - Restaurering av høylåve på Hemminghytt
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring og restaurering av høylåve på Hemminghytt
les mer>>P 2050 Stavanger maritime museum - Ny motor på Anna af Sand
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ny motor på Anna af Sand
les mer>>P 2048 Stiftelsen Sætre Gård - Brannsikringstiltak
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til brannsikringstiltak
les mer>>P 2047 Veteranskipslaget Fjordabåten - Hjertestarter ombord i M/S Granvin
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 15.900 til innkjøp av hjertestarter ombord i M/S Granvin
les mer>>P 2036 Ane Senstad Guldahl - Oppgradering av el.anlegg på Senstad Gård
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til oppgradering av el.anlegg, øremerket bemalte stuer/midtgang på Senstad Gård
les mer>>P 2046 Bjung Bygdatunlag - Vernebygg for børsabåten M/K Falken
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 bygging av vernehus for børsabåten M/K Falken
les mer>>P 2035 Havnedagene i Haugesund - Restaurering av kvitebåten
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Kvitebåten i Haugesund
les mer>>P 2045 Stiftinga Det historiske tunet på Lyngheim - Muring av piper og grue
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til fullføring av prosjekt: muring av piper og grue med bakerovn i lemstova fra Tveit
les mer>>P 2044 Inger og Øivind Tvete - Rehabilitering av Kasernegaten 49 i Fredrikstad
06.02.14
... fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til rehabilitering og forsterking av el. anlegget i Kasernegaten 49 i Gamlebyen i Fredrikstad
les mer>>Totalt 2718 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss