1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3057 Notodden kirkelig fellesråd - Heddal stavkirke - Skifte av gamle ledninger og spotter
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 85.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3056 Stiftelsen Veteranskibet Rogaland - Brannsikring av maskinrommet
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3054 Nord-Trøndelag Røde Kors - Prosjektet «Veien Videre» i 2017
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3053 Brønnerud gamle skole- og herredshus - Restaurering
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3052 Gunn Røym og Yoo Lene Røym Bråten - Øvre Torgrimstuen - Istandsetting av bryggerhuset
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3051 Nordkapp Brygge AS - Brannsikring av Fiskernes Servicestasjon
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3050 SHE Holding - Fiskeværet Å i Lofoten - Brannsikring av tett trehusbebyggelse
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3048 Sauda Folkets Hus AS - Brannsikring
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3045 Erling Kleiveland – Askildneset - Restaurering av lakse¬giljer og overnattingshytte
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3044 Guttorm Gullsvåg - Opplæringsprosjekt i forbindelse med restaurering av Hansinestua på Vega
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2982 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss