1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1247 Norsk Veteranskibsklub - D/S Styrbjørn - overlevelsesdrakter
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 57.600 til 16 stk. overlevelsesdrakter.
les mer>>P 1246 Henie Onstad Kunstsenter - sikringstiltak for 2010.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 672.701 til sikringstiltak i 2010.
les mer>>P 1214 Grøseta - diverse sikringstiltak.
20.04.10
... ...fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 45.000 til diverse sikringstiltak på gården.
les mer>>P 1245 R/S 44 Idun v/Eddie Lesund - Ferdigstillelse
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til ferdigstillelse av pågående arbeider på RS 44 Idun
les mer>>P 1244 Oddbjørn Bertheussen - Grand Hotell i Vardø - Vinduer i 2. etg.samt drenering
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 for tilbakeføring av vinduer i 2. etg. i Gamle Grand Hotell i Vardø, samt til drenering av bygningen.

les mer>>P 1243 Norsk Folkemuseum - Stiklestadlåna - sikring.
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 875.000 til sikring av Stiklestadlåna.

les mer>>P 1242 SK Boy Leslie - skifte av maskineriet.
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til utskiftning av maskineriet på Boy Leslie.

les mer>>P 1241 Musegaten 2 / Tromsø Kunstsenter - brannsikring.
20.04.10
... ...fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 437.000 til brannsikring.

les mer>>P 1240 Larsgården v/Elin Aasen og Halvard Nilsen
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til restaurering av piper og ovner.
les mer>>P 1197 Selma LCAA v/John Audun Hauge - sikringsutstyr
08.02.10
... ... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget inntil kr. 40.250 til sikringsutstyr om bord i Selma.
les mer>>Totalt 2570 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss