1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4017 Kystmuseet får økonomisk støtte til prosjekt «Bedre tilgjengelighet»
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge kr. 400.000 til dette formålet
les mer>>P 4016 Edvardt Nilsen – Restaurering av låven/fjøset på Nygaarden på Husøy
06.02.19
... fikk på styremøtet 6. februar 2019 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4015 Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter får økonomisk støtte til rømningsvei i administrasjonsbygningen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge kr. 81.109 til dette formålet
les mer>>P 4013 St. Georgs Gildene - Brannsikring av Kvernmoen
06.02.19
... fikk på styremøtet 6. februar 2019 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4012 Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter får økonomisk støtte til oppgradering av sprinkelanlegg på Riggerloftet
06.02.19
... Dette ble klart etter styremøte 6. februar 2019. Det ble besluttet å innvilge kr. 67.427 til dette formålet
les mer>>P 4011 Salten Veteranbåtlag får økonomisk støtte til nye vester for M/S Blomøy og M/S Bolga
06.02.19
... Dette ble klart etter styremøte 6. februar 2019. Det ble besluttet å innvilge kr. 36.000 til dette formålet
les mer>>P 4010 Stift. Hesthamar Skrivargard får økonomisk støtte til bygging av nytt uthus ved Skrivargarden
06.02.19
... Dette ble klart etter styremøte 6. februar 2019 hvor det ble innvilget kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 400 Stiftelsen Baroniet Rosendal
30.05.02
...
les mer>>P 4009 Linderud Gård får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til istandsetting av iskjeller på Linderud Gård
06.02.19
... Stiftelsen UNI besluttet i sitt styremøte 6. februar 2019 å innvilge kr. 400.000 til dette formålet
les mer>>P 4008 Bente og Ole Johansen – Restaurering av grunnmur på Skjersvik Gjestehus
06.02.19
... fikk på styremøtet 6. februar 2019 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2887 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss