1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1180 Stiftelsen Buskerudmuseet - avd. Hallingdal Museum - Sikringsmidler 2010.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 90.000 for diverse sikringstiltak ved alle Hallingdal Museums avdelinger for 2010.

les mer>>P 1179 R/S Idun 44 v/Eddie Lesund - Fornyelse/sertifisering av sikkerhetsutstyr
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 27.786 til fornyelse/sertifisering av sikkerhetsutstyr for R/S 44 Idun

les mer>>P 1196 Chateauet i Molde - Sikringstiltak
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 101.850 til pålagte sikringstiltak for brann og tyveri i ”Chateauet” i Molde.
les mer>>P 1195 Kirkens Bymisjon Drammen - Nytt kjøkken på Nyby'n aktivitetskafé.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 150.000 til nytt kjøkken ved Nyby’n Aktivitetskafé i Konnerudgata 31.
les mer>>P 1194 Døves Menighet i Trondheim - brannsikring av Trondheim Døvekirke.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 50.000 til brannsikring av Trondheim Døvekirke.
les mer>>P 1193 Kystmuseet i Sogn og Fjordane - ny alarmsentral ved Vågsberget.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til ny alarmsentral ved Vågsberget.
les mer>>P 1192 "Vik Kraftlag 2013" - Frivillig lag under stifting - restaurering av Refsdal Kraftstasjon fra 1913 - 1. delprosjekt.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. . 100.000 til 1. delprosjekt i restaureringen av Refsdal Kraftstasjon fra 1913.
les mer>>P 1191 Kristiansand Katedralskole /Vest-Agder Fylkeskommune - bevaring historiske boksamling.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til bevaring av skolens historiske bokksamling ved å etablere montre.
les mer>>P 1190 Tuddal Høyfjellshotell AS - brannalarmanlegg.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. . 100.000 til brannalarmanlegg ved Tuddal Høyfjellshotell.
les mer>>P 1177 Carlhøi Turisthotell - sikring av brannkrav.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 90.720 til utførelse av brannsikringskrav fra Trøgstad kommune.

les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss