1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2427 Mandal kommune - Brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Øvrebyen
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Øvrebyen
les mer>>P 2384 Stift. Gamle Stamsund - Utbedring av brannfarlige ovner
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til brannsikringstiltak
les mer>>P 2426 Einar Steenersen - Restaurering av Jyde-gårdens sydfasade
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til 1.trinn - restaurering av Jyde-gårdens sydfasade
les mer>>P 2388 Ulefos Hovedgaard - Restaurering av fasader
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 700.000 til restaurering av fasadene på Ulefos Hovedgaard
les mer>>P 2383 Johan Randahl - Drenering ved Orkanger stasjon
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til drenering ved Orkanger stasjon
les mer>>P 2425 Berg Velforening - Restaurering av Ulvinghuset i Nordland
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til restaurering av Ulvinghuset
les mer>>P 2424 Løvikremma Kystgard - Brannvarsling
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til brannvarslingsanlegg på Løvikremma
les mer>>P 2382 Stift. Seminarium Fredericanum - Sprinkleranlegg til Bergen Barneasyl

23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 37.500 til sprinkleranlegg for Bergen Barneasyl
les mer>>P 2423 Stift. Sørlandets Maritime VGS - 4 komplette sett med UHF til brannlag med oppkopling til hjelmen
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 36.000 til 4 komplette sett med UHF til brannlag med oppkopling til hjelmen
les mer>>P 2422 Aalesund Røde Kors Hjelpekorps - Ny korpsbil
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til anskaffelse av en ny korpsbil til Aalesund Røde Kors Hjelpekorps
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss