1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2674 Birkenes bygdemuseum - Brannhydrant
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 62.000 til oppføring av brannhydrant på Birkenes bygdemuseum
les mer>>P 2675 Hans Smedsrud - Restaurering av steinmur på solbakken
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av en steinmur på Solbakken
les mer>>P 2676 Sandefjord Røde Kors - Ny båt
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ny båt for Sandefjord Røde Kors.
les mer>>P 2677 Kviknes Hotel AS - Brannsikring
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til brannsikring av Kviknes Hotel
les mer>>P 2679 Stiftelsen Haugesjøen - Fornying av hardangerjakten "Johanne Karina"
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til vøling og motor- og gearkasse på hardangerjakten Johanne Karine
les mer>>P 2680 Svein Folkestad - Utbedring av stabbur på Nordre Falkum Gård i Skien
29.10.15
... Fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av stabburet på Nordre Falkum gård i Skien
les mer>>P 2681 Geir Anton Olsen - Restaurering av samisk fjøs
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av samisk fjøs
les mer>>P 2682 Søgne Sjøspeidergruppe - Førstehjelpskurs for en gruppe Rovere
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 5.800 til førstehjelpskurs for Roverne ved Søgne Sjøspeidergruppe
les mer>>P 2684 M/F Storegut, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum - Sertifisering
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til tiltak i forbindelse med sertifisering av M/F Storegut
les mer>>P 2685 Hvaler kulturvernforening - Restaurering av Brekke gamle skole i Hvaler kommune
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting og sikring av pipe, både over og under tak, samt istandsetting av grue med bakerovn ved Brekke gamle skole på Hvaler
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss