1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 141 Nesset prestegard - brannsikring
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 250.000 til brannsikring ved Nesset prestegard
les mer>>P 140 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sprinkling
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 300.000 til sprinkling.
les mer>>P 138 Stiftelsen Teie Ubåtstasjon
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 350.000 til brann- og tyverisikring av Riggerloftet ved Tønsberg kystkultursenter.
les mer>>P 136 Stiftelsen Nordmøre museum - Fladsethbrygga og Mellemværftet
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 50.000 til sikring av bryggerhus, brannvarsling og innbruddsalarm i Fladsethbrygga samt prosjektering av sprinkleranlegg til skipsverftet "Mellemværftet".
les mer>>P 132 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sikringstiltak
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 500.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 131 Friluftsmuseet Stenberg - Brann og tyveri
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 300.000 til installering av brann- og tyverialarm i friluftsmuseet.
les mer>>P 124 Abildsø Gård - CESAR-Centre for Environmental Studies and Resource Management
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget kr. 1,5 mill til brannvern og tyverisikring av Abildsø Gård.
les mer>>P 122 Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård - brannvarsling
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 150.000 til brannvarsling-/sprinklerinstallasjon på Maursund Hovedgård i Skjervøy Kommune.
les mer>>P 118 Brekkeparken
18.08.98
... fikk på styremøte 18. august 1998 innvilget kr. 325.000 til brannsikring av fløyene på Brekke Hovedgård.
les mer>>P 116 Ulefos Hovedgaard - Sikringstiltak
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 121.500 til sikringstiltak.
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss