1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2362 Gifstad Grendelag - Skifte av elanlegg
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til skifte av elanlegg ved Gifstad Grendelag
les mer>>P 2361 Randsfjordmuseene AS - Restaurering av en verneverdig utløe i det fredete Dokkadeltaet i Randsfjorden
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til restaurering av en verneverdig utløe i det fredete Dokkadeltaet i Randsfjorden
les mer>>P 2360 Sverre og Cathrine Gulbrandsen-Dahl - Gjennoppreising av Mettestua
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket gjenreising av Mettestua
les mer>>P 2359 Herøy Kirkelige fellesråd - Brannslokkeanlegg i Herøy kirke
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket brannslokkeanlegg i Herøy kirke
les mer>>P 2357 A/L Speidernes Hus - Omlegging av tak på Speidernes Hus i Ålesund
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket omlegging av taket på Speidernes Hus i Ålesund
les mer>>P 2356 Mandal Røde Kors Hjelpekorps - Anskaffelse av Rescuerunner vannjet
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av Rescue Runner vannjet for Mandal Røde Kors Vann- og elveredningsgruppe
les mer>>P 2354 Bragdøya kystlag - Nytt dekk til MS Nesebuen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til nytt dekk på MS Nesebuen
les mer>>P 2339 Stift. Notnaustet i Norddal - Reparasjon av Dale Kai
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til reparasjon av Dale Kai
les mer>>P 2338 Stift. Våle Prestegård - Opplegg for lysskinner med spot i driftsbygningen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til opplegg for lysskinner med pot i driftsbygningen
les mer>>P 2337 Nordlandsmuseet - Bodø - Restaurering av motoråttringen Teisen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til restaurering av motoråttringen Teisen
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss