1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2129 Stift. RS 38 Biskop Hvoslef - Ny kamaksel hovedmotor
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 øremerket ny kamaksel hovedmotor for RS 38 Biskop Hvoslef
les mer>>P 2194 Kristin Hammer Aukrust på Oppegård - Restaurering av laftet svalgangslåve
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av laftet svalgangslåve på Søndre Oppegård
les mer>>P 2193 Guro og Stein Ivar Øvergaard - Restaurering av låve
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til førsta delprosjekt med restaurering av låven på Øvergaard
les mer>>P 2192 Kaupanger Hovedgård - Elektrisk anlegg i Drengestuen
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til utbedring av det elektriske anlegget i Drengestuen ved Kaupanger Hovedgård
les mer>>P 2191 Løten Røde KOrs Hjelpekorps - Kjøp av korpsbil
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til anskaffelse av en korpsbil
les mer>>P 2190 Nordre Austebygd Velforening - Rehabilitering av Skolehuset Gaustad
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til rehabiltitering av skolehuset Gaustad
les mer>>P 2151 Guro Hessner - Omlegging av tak på hovedbygning på Nordby Gård i Sandefjord
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til omlegging av taket på den fredete hovedbygningeb ved Nordby Gård i Sandefjord
les mer>>P 2189 Stift. Hardanger og Voss museum - avd. Kvam Bygdemuseum - Restaurering av smie på Storeteigen
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av smia på Storeteiegn
les mer>>P 2188 Fortidsminneforeningen - avd. Oslo og Akershus - Markedsføring av Bygningsverndagen 2014 på Vøienvolden gård
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til markedsføring av Bygningsverndagen 2014 i september på Vøienvolden gård
les mer>>P 2181 Norsk Kulturarv - Rapport av mer enn 3000 prosjekter
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til en rapport som beskriver mer enn 3000 prosjekter.
les mer>>Totalt 2683 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss