1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 145 Folkeakademiet i Bamble
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 12.000 til holdningsskapende arbeid innen forebyggende rusvirksomhet.
les mer>>P 141 Stiftelsen Romsdalsmuseet - Nesset Prestegard - brannsikring
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 250.000 til brannsikring ved Nesset Prestegard
les mer>>P 146 Garborgnemda
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 200.000 til brannsikring av Knudaheio som er sommerstua til dikteren Arne Garborg
les mer>>P 140 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sprinkling
18.01.99
... fikk på styremøtet 18. januar 1999 innvilget kr. 300.000 til sprinkling.
les mer>>Julebevilgning 1998 - Frelsesarmeen
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 bevilget kr. 1 mill til sitt arbeide.
les mer>>P 138 Stiftelsen Teie Ubåtstasjon
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 350.000 til brann- og tyverisikring av Riggerloftet ved Tønsberg kystkultursenter.
les mer>>P 139 Stiftelsen Skibladnerhuset
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 650.000 til vernebygg for vinteropplag av D/S Skibladner
les mer>>P 136 Stiftelsen Nordmøre museum - Fladsethbrygga og Mellemværftet
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 50.000 til sikring av bryggerhus, brannvarsling og innbruddsalarm i Fladsethbrygga samt prosjektering av sprinkleranlegg til skipsverftet "Mellemværftet".
les mer>>P 137 Røde Kors - Hedmark - Dagseminar
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember innvilget kr. 29.000 til dagseminar til forebyggend tiltak for "Stopp Volden"-kampanjen i Hedmark.
les mer>>P 133 Iveland og Vegusdal bygdemuseum
04.11.98
... fikk på styremøte 4. november 1998 innvilget kr. 35.000 til bekjempelse av skadedyr på museets gjenstander.
les mer>>Totalt 2617 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss