1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3360 Stig Fredheim - Istandsetting av fredet naust
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3361 Sunnmøre Museum - Brannalarm i 6 antikvariske hus
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3362 Kulturstiftelsen Kanalen - Rehabilitering av aksling og vasshjul på Støa kanal
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3363 Bergen Røde Kors - Prosjekt arbeidstrening for straffedømte
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3364 Sjølingstad Uldvarefabrik - Brannsikring
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 270.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3365 Stiftelsen Hesthamar Skrivargard - Rehabilitering og restaurering av taket
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3366 Ola H. Fjeldheim – Istandsetting av kjeller og murer i hovedhuset på Oppistua Onsrud
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3367 Norsk Folkehjelp Kragerø - Utstyr til ambulanse
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3368 Ulvsvåg og Omegn Pensjonistforening - Renovering av Ulvsvåg Aktivitetshus, byggetrinn 1
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3369 Kragerø Kystlag - Tiltak for skipssikkerheten om bord i BF Gamle Kragerø
30.08.17
... fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 88.900 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss